IBM Db2 Big SQL nedir?

IBM Db2® Big SQL, kurumsal sınıf hibrit ANSI uyumlu bir SQL-on-Hadoop motoru olup büyük ölçekte paralel işleme (MPP) ve gelişmiş veri sorgulama yetenekleri sunar. Db2 Big SQL, Hadoop HDFS ve WebHDFS, RDMS, NoSQL veritabanları ve nesne depoları gibi benzeşmeyen kaynaklar için tek bir veritabanı bağlantısı ya da sorgusu sağlar.  Anlık ve karmaşık sorgular için düşük gecikme süresi, yüksek performans, güvenlik, SQL uyumluluğu ve birleştirme yeteneklerinden yararlanın.
Duyuru: IBM Db2 Big SQL v5.04 şimdi Cloudera'nın CDH v6.2 Platformunda 
En yeni bloğu okuyun: Bağlantı kurma: SQL on Hadoop daha derin içgörüler için verileri nasıl bir araya getiriyor  

 

Ürünün avantajları

Depolama platformlarındaki verilere erişin, verileri sorgulayın ve analiz edin

Hadoop, nesne depoları ve veri ambarları genelinde toplu ve gerçek zamanlı veriler üzerinde sorgu gerçekleştirmek için yaygın olarak kullanılan ANSI SQL sözdizimini anlar.

Hibrit buluta hazır esneklikle ölçeklendirin

İş yüklerini uygulama gereksinimlerinize göre genel ve özel bulut ve şirket içi ortamlar arasında taşıyın.

Apache Spark entegrasyonu ile gerçek zamanlı analitiği güçlendirin

Tek veritabanı bağlantısı - hatta tek bir sorgu kullanarak Hive, Hbase ve Spark'taki Hadoop SQL sorgularından eşzamanlı olarak yararlanın.

Veri bilimcilerinizin kendi verilerine bağlanmasını sağlayın

RDRMS ile ve Oracle, Db2 ve IBM Netezza® ile birleştirmek için var olan Jupyter Notebook'larını ve IBM Watson® Studio'yu kullanın.

Verilere bulundukları yerde erişin

IBM, Db2 yapay zeka veritabanı dahil, verileri Db2 ürün ailesiyle yerel olarak birleştirir. Tüm veriler Hadoop sisteminize taşınamadığında Db2 Big SQL kuruluş genelindeki verileri birleştirebilir.

Sorgu performansını iyileştirin

100 TB'ye kadar 99 adet TPC-DS sorgusunun tamamını, çok sayıda eşzamanlı kullanıcı ile çalıştırın. Db2 Big SQL, verimli CPU ve bellek kullanımı için bir düğümde birden çok çalışanı destekler.

Ürün resimleri

Next Steps

Bir uzmana sorun