Karmaşık Db2 sorgularında yüksek hızlı işlem yapın

IBM Db2® Analytics Accelerator, Db2 for z/OS® ile sıkı bir şekilde entegre edilmiş, yüksek performanslı bir bileşendir. İş açısından kritik raporlama ve analitik iş yüklerini desteklemek için karmaşık Db2 sorgularına yönelik yüksek hızlı işleme sağlar. Hızlandırıcı, ana bilgisayarı bir hibrit işlem ve analitik işleme (HTAP) ortamına dönüştürür. Maliyet ve karmaşıklığı ortadan kaldırır ve işlemsel veriler oluşturuldukça bunlar üzerinde analitiğin kullanılmasını sağlar. Gerçek zamanlı içgörüyü gerçek zamanlı operasyonel kararlarla entegre etmek için iş açısından kritik verilerinizi kaynağında kullanın.
Db2 Analytics Accelerator on z15

Verileri daha hızlı analiz edin

Zamana duyarlı kararları desteklemek için kurumsal verilerinizden hızlı bir şekilde içgörü elde edin.

Gerçek zamanlı analitik kullanarak hızlı yanıt verin

Riski hızlı bir şekilde belirlemek, müşteri deneyimini iyileştirmek, küresel olayların işiniz üzerindeki etkisini daha iyi tahmin etmek ve daha fazla avantaj sağlamak için analitiği ve işle ilgili içgörüleri kullanın.

Basitleştirin ve tasarruf edin

Altyapınızı basitleştirin, platform dışındaki veri hareketini azaltın ve bilgisayar kaynaklarını serbest bırakın.

Güvenli IBM Z çevresinden yararlanın

Db2 for z/OS'nin kontrolü ve güvenliği sayesinde değerli verileri koruyun.

Esnek, entegre devreye alma seçenekleri arasından seçin

Gereksinimlerinize en uygun form faktörünü, IBM Integrated Analytics System ve/veya doğrudan IBM Z® ana bilgisayarı üzerindeki bir aygıt olarak devreye alın.

IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS'nin özellikleri

  • IBM Z üzerinde Db2 ile derinlemesine entegrasyon
  • Yüksek performanslı sorgu yürütme
  • Veritabanı içinde dönüştürme
  • Esnek devreye alma seçenekleri
  • Gelişmiş veri eşitleme yöntemi
  • Db2 Analytics Accelerator on IBM Z için genişletilmiş ölçeklenirlik

Next Steps

Nasıl çalıştığını görün