IBM® DataStage® sektörlerde nasıl kullanılıyor?

Bankacılık ve finans

Bankacılık ve finans

Mevcut veri kaynaklarındaki verileri analiz edin ve modern uygulamalar aracılığıyla daha iyi müşteri deneyimleri sunun. Güvenilir veriler sağlayarak riski yönetin, maliyetleri azaltın ve operasyonel verimliliği teşvik edin.

Sağlık hizmetleri

Sağlık hizmetleri

Klinik ve genomik verileri, radyoloji ve görüntü verilerini çekip hızlı içgörüler elde etmek için toparlamak ve hasta tedavisi, kohort tedavisi ve halk sağlığı analizinde kullanılabilir hale getirmek üzere bir veri yapısı oluşturun.

Perakende ve tüketici ürünleri

Perakende ve tüketici ürünleri

Dağıtık satış noktası (POS), envanter ve operasyon veritabanlarını bağlayarak buluta hazır modern bir platforma geçin. Hibrit bir bulut çözümünde şirket içi iş yüklerini aktarın ve ölçeklendirin.

Enerji ve kamu hizmetleri

Enerji ve kamu hizmetleri

Ayrı veri kaynaklarındaki fiyat dizinlerini ve tahmin verilerini bütünleştirin, temizleyin ve analiz edin; böylece önemli paydaşlara çok hızlı, doğru raporlar sunun.

Yaşam bilimleri

Yaşam bilimleri

Envanter, lojistik ve satışla ilgili veriler için iş sistemlerini ve tek doğruluk kaynağını merkezi bir veri ambarında birleştirerek operasyon maliyetlerini düşürün ve iş zekası raporlamasını hızlandırın.