DataPower Gateway'in özellikleri

Son derece güvenli API ağ geçidi

IBM DataPower® Gateway, birden çok form faktöründe kullanıma sunulan, kurumsal düzey, alanda kanıtlanmış, güvenlik yönünden zengin bir API ağ geçidi işlevi gerçekleştirir. Güvenlik, trafik yönetimi ve uzlaştırma için bir dizi yerleşik ilke içeren yüksek performanslı, ölçeklendirilebilir bir ağ geçididir. Tehditlere karşı koruma, kullanıcı kimliğini doğrulama ve trafiği yönetme gibi alanlarda kullanılacak güvenlik ilkeleri sağlar. Aynı zamanda da, sektör lideri IBM API Connect™ ürününün API ağ geçididir.

Kurumsal düzeyde güvenlik özelliklerine sahip bir ağ geçidi

IBM DataPower Gateway görev açısından kritik öneme sahip kurumsal uygulamalar için en yüksek düzeyde güvenlik garantisi sertifikasyonu ile kurumsal düzeyde güvenlik sağlar. Kuruluşunuz için yüksek performanslı donanım hızlandırma, daha basit devreye alım ve sürekli yönetim olanaklarının bir birleşimini sunar. Kullanıcı erişim denetimi ve web'de tek oturum açma için yüksek düzeyde ölçeklendirilebilir bir ters yönlü yetkili sunucu sağlamanın yanı sıra, IBM Security Access Manager for Mobile'ın bağlama dayalı erişim ilkelerinin uygulanmasına da olanak verir.

Basitleştirilmiş entegrasyon

Bu araç, tipten bağımsız yüksek hızlı ileti dönüşümü, iletim protokolü köprüsü, veritabanı bağlanırlığı, anabilgisayar bağlanırlığı ve içeriğe dayalı yöneltme ile, hizmet kullanıcılarını daha hızlı ve güvenli bir şekilde sağlayıcılara bağlar. Esnek hız sınırlama ve hizmet seviyesi sözleşmesi uygulaması da dahil, trafik kontrolü sağlar. Gelişmiş yönlendirme, akıllı yük dağıtımı ve yüksek hızlı XML, JSON ve ikili dönüştürme yeteneklerini kullanır.

Daha düşük maliyet ve daha az karmaşıklık

IBM DataPower Gateway, noktadan noktaya bağlanırlık ve entegrasyon, uygulama ve veri güvenliği, API yönetimi ve güvenliği ve kurumsal mobilite ile ilişkili yüksek maliyetli BT karmaşıklığının ek yapılandırma gerektirmeyen tek bir ağ geçidiyle çözülmesine yardımcı olur. Güvenlik ve entegrasyonla ilgili tutarlı, yapılandırmaya dayalı tek bir yaklaşım, topolojinin basitleştirilmesine, geliştirme maliyetlerinin düşürülmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına yardımcı olarak maliyet tasarrufu ve daha düşük risk gibi sonuçlar oluşturur.

Geliştirilmiş taşınabilirlik ve ölçeklendirme

Bu araç, şirket içi, çoklu bulut ve hibrit seçenekleri dahil, iyileştirilmiş devreye alma esnekliği sağlar. IBM DataPower, fiziksel veya sanal ağ geçidinde aynı yetenekleri sağlar. IBM Bluemix®, Amazon EC2, Microsoft Azure veya IBM SoftLayer® üzerinde devreye alınabilir ve yalın donanım, sanal ve bulut platformları da dahil, herhangi bir ortamda Red Hat veya Ubuntu üzerinde çalıştırılabilir. Secure Gateway Service, Bluemix bulut hizmetleri ile şirket içi uygulamalarınız arasında güvenlik sağlar.

Akıllı içgörüler ve sorun giderme

IBM DataPower Operations Dashboard ile sorun tanılama ve çözme sürecini hızlandırabilirsiniz. Hareketlerin ve merkezileştirilmiş operasyonların gerçek zamanlıya yakın görünürlüğü için gelişmiş bir operasyon konsolu sağlayarak, daha hızlı sorun saptama ve operasyon esnekliği avantajları sunar. Ters ibraz raporlaması gibi raporlarla kurumun yönetmeliklere uyumunu ve hizmet seviyesi sözleşmelerini kolaylaştırarak hizmet seviyesi sözleşmelerinin yerine getirilmesine yardımcı olur. Güvenlik olaylarını ve yapılandırmaları incelemek de mümkündür.

IBM DataPower Gateway'i birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın

IBM Developer Hub'dan, DataPower Gateway'i Docker üzerinde ücretsiz olarak değerlendirin, gösterin, geliştirin ve birim testiyle sınayın.