Öne çıkan özellikler

Dağıtık altyapının yönetimini iyileştirin

Merkezi izleme ve yapılandırma yönetimi, ağ üzerindeki desteklenen altyapı çapında dosya aktarımlarına ve işletmeler arası süreçlere ilişkin görünürlük sağlar. Sunucu görünümlerini operasyon mantığıyla uyumlu hale getirebilirsiniz. Basitleştirilmiş bir grafik kullanıcı arabirimi (GUI) aracılığıyla zaman çizelgelerini, süreçleri, dosya adlarını ve diğer meta verileri ve ayrıca, kullanıcı görevlerini ve güvenlik yeteneklerini tanımlayın.

Müşteri memnuniyetini şeffaflıkla artırın

Aşağıda belirtilen özellikler aracılığıyla, iş kolu iletişim sorumlularına hizmet seviyesi sözleşmelerini (SLA) etkileyen olaylara ilişkin proaktif görünürlük sağlayabilirsiniz: ayrıntılı gösterge panolarıyla web tarayıcı erişimi, süreç başarısızlıkları ve sorunları ile ilgili uyarılar ve bildirimler, tek tıklamayla sorun araştırma ve güncel sorguya dayalı bir kural oluşturma becerisi.

İzleme aracılığıyla yönetişimi ve uyumluluğu iyileştirin

Gerçek zamanlıya yakın bildirimlerle sürekli denetim izlemenin avantajlarından yararlanabilirsiniz. Yönetilen sunuculardan tek bir SQL veri tabanına dosya aktarımını ve süreç verilerini birleştirin ve normalleştirin. Yeteneklere operasyonel denetimler ve işlem kanıtları için yerleşik raporlama da dahildir.

Ortak birleşik arabirim

Yapılandırma nesnelerini oluşturmak ve silmek ve farklı platformlardaki çok sayıda sunucuyu güncellemek için merkezi bir arabirim kullanın. Aynı zamanda, yönetimi basitleştirmek için sözdizimi denetimi ve tam metin aramaları sağlar.

Sürüm denetimi sayesinde hata sayısı ve kapalı kalma süresi azalır

Nesnelerin denetim için saklanabilecek ya da geri yüklenebilecek farklı sürümlerini tutar ve yapılandırma nesnelerindeki değişiklikleri içeren, yapılan değişiklikleri ve kimin yaptığını gösteren bir denetim log dosyası sağlar.

Güvenlik ilkesi araçları uyumluluğu iyileştirir

Sunucular için kullanıcı yetkileri ve yetkili sunucular atamanızı sağlar ve uyumluluğun iyileştirilmesi amacıyla sunucular ve platformlarda karşılaştırılacak yapılandırma nesneleri için korunan şablonlar sunar.

Ürün resimleri