Communications Server for Data Center Deployment hakkında bilgi edinin

Birleşik işlevler

IBM Communications Server for Data Center Deployment, birçok işlevselliği tek bir ürün olanağında birleştirir: Microsoft™ Windows™, AIX ve Linux için istemci/sunucu desteğinin yanı sıra aIX, Linux ve Linux on System z için sunucu desteği. Bu, IBM Systems Network Architecture (SNA) bileşeninin yapılandırılmasını ve daha merkezi bir konumda yönetilmesini sağlar. Yönetim maliyetlerini azaltır, SNA kaynaklarını yoğunlaştırır ve buluta benzer bir uygulama sağlar.

Communications Server for Data Center Deployment on AIX

IBM Communications Server for Data Center Deployment on AIX, SNA ve TCP/IP ağlarında uygulamalar arasında bağlantı kurar. SNA kaynakları ve iletişim kurallarıyla donanımlı hale getirerek AIX çalıştıran bir iş istasyonunu SNA düğümüne dönüştürür. İş istasyonunun anasistem bilgisayarları da dahil olmak üzere bir SNA ağında diğer bilgisayarlarla iletişim kurmasını sağlar. TCP/IP ağınızda ya da TCP/IP ve SNA ağları arasındaki sınırda kullanılabilmesini sağlamak için TCP/IP işlevleri de sağlar.

Communications Server for Data Center Deployment on Linux

Redbook yayınını okuyun

IBM Communications Server for Data Center Deployment on Linux, SNA ve TCP/IP ağları genelinde uygulamalar arasında bağlantı kurar. SNA kaynakları ve iletişim kurallarıyla donanımlı hale getirerek bir Linux bilgisayarını SNA düğümüne dönüştürür. Linux bilgisayarın anasistem bilgisayarları da dahil olmak üzere bir SNA ağında diğer bilgisayarlarla iletişim kurmasını sağlar. TCP/IP ağınızda ya da TCP/IP ve SNA ağları arasındaki sınırda kullanılabilmesini sağlamak için TCP/IP işlevleri de sağlar.

Communications Server for Data Center Deployment on System z

IBM Communications Server for Linux (CS Linux) ve Communications Server for Linux on System z temel olarak aynı üründür. Linux on System z'nin hiper yuva bağlantılarını desteklemesi özel bir durumdur.

Olasılıkları finanse ediyoruz

IBM yazılım, hizmet, sistem ve çözümlerine ilişkin esnek ödeme seçenekleri ve rekabetçi ücretlerle satın alma gücünüzü maksimum düzeye çıkarın.