Sık sorulan sorular

Bu ürün hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını öğrenin.

FAQ

Bu ürünü kullanmaya başlarken

Yapay Zeka nedir?

Oxford Sözlüğü, Yapay Zekayı “görsel algı, konuşma tanıma, karar alma ve diller arasında çeviri gibi normalde insan zekası gerektiren görevleri yerine getirebilen bilgisayar sistemleri teorisi ve bu sistemlerin geliştirilmesi” olarak tanımlamaktadır.

Tamam, peki basit dilde bu ne anlama geliyor?

Yapay zeka, temelde insanların keşfetme, çıkarımda bulunma ve mantık yürütme yeteneklerini taklit ederek çeşitli biçimlerdeki insan zekasına eşdeğer veya insan zekasını aşacak ölçüdeki bilgisayarların yapılmasıyla ilgilidir.

Makine Öğrenimi nedir?

Makine öğrenimi, yapay zekanın ve bilgisayar biliminin bir alt alanıdır ve kökenleri istatistiğe ve matematiksel optimizasyona dayanır. Makine öğrenimi; tahmin, analitik ve veri madenciliği alanlarındaki uygulamalar için gözetimli ve gözetimsiz öğrenme yöntemlerini kapsar.

Makine Öğrenimi nasıl kullanılır?

Makine öğrenimi, diğer yapay zeka teknolojilerinden veya kognitif teknolojilerden bağımsız olarak kullanılabilir (ve genellikle bu şekilde kullanılır). Aslında, günümüzde en yaygın olarak gördüğümüz yapay zeka türü budur. Çoğu makine öğrenimi algoritması ve yöntemi, şimdiden verilerdeki örüntüleri veya anormallikleri arayan çeşitli çözümlerde kullanılmaktadır.

Derin Öğrenme nedir?

Derin öğrenme, makine öğrenimini temelden değiştiren bir dizi yeni yöntemdir. Derin öğrenme, tek başına bir algoritma değildir, daha çok derin ağları gözetimsiz öğrenme ile uygulayan bir algoritma ailesidir.

Kognitif Bilişim nedir?

Kognitif bilişim, yapay zekanın bir alt alanıdır ve sinir ağları ile derin öğrenme temel alınarak geliştirilir. İnsan düşünme süreçlerinin simülasyonunu gerçekleştiren sistemler oluşturmak için kognitif bilimden elde edilen bilgileri uygular.

Kognitif Bilişimin bileşenleri nelerdir?

Kognitif bilişim, tek teknoloji kümesine odaklanmak yerine, makine öğrenimi, doğal dil işleme, görme ve insan-bilgisayar etkileşimi dahil olmak üzere çeşitli disiplinleri kapsar. Kognitif bilişim, bunlar içerisinden en fazla doğal dil işlemeye odaklanır.

Kognitif Bilişimi bu kadar özel kılan nedir?

Belirli bir biçimde programlanmak yerine, bu sistemler bizimle olan etkileşimlerinden ve bulundukları ortamla olan deneyimlerinden öğrenir ve mantık yürütür.

IBM Watson® nedir?

Watson, IBM'in Yapay Zeka, Makine Öğrenimi ve Kognitif Bilişim platformudur. Çok geniş bir kaynak yelpazesinden elde edilen yapılandırılmış ve yapılandırılmamış bilgileri işlemek, bunların ne anlama geldiğini anlamak ve daha sonra kullanılmak üzere bunları bilgi tabanına (diğer adıyla derlem) eklemek için geniş bir yapay zeka teknolojileri yelpazesi sağlar.

Tahmine dayalı analitik nedir?

Tahmine dayalı analitik, gelecekteki henüz bilinmeyen olaylara ilişkin tahminlerde bulunmak amacıyla mevcut verileri analiz etmek için veri madenciliği, istatistik, modelleme, makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojilerinden pek çok yöntemi kullanarak verilerden bilgi elde eder.

Diğer sık sorulan sorular

Yapay zeka yalnızca moda haline gelmiş bir başka pazarlama sözcüğü değil mi? Gerçek mi?

Yapay zeka, terimin tanımını esneten pek çok şeyin abartılması için kullanıldı. Yapay zekanın vadetmiş olduğu bazı şeyler şimdiden gerçekleşmiş olsa da, bazıları halen araştırma aşamasında bulunuyor. Yapay zekayı tek özellik olarak düşünmek yerine, ilgili teknolojilerin bir birleşimi olarak düşünmek daha uygun.

Yapay zeka ile kognitif bilişim gerçekten dünyadaki gerçek sorunların çözülmesi için kullanılabilir mi?

IBM, şu anda kuruluşların tehditleri belirlemesine ve daha hızlı müdahale etmesine olanak sağlamak için yapay zeka ile kognitif teknolojileri siber güvenlik alanında uyguluyor. Watson for Cyber Security, 2 milyardan fazla belgeyi derlemine dahil etti ve her gün binlercesini daha ekliyor.

Yapay zeka insanların yerini mi alacak?

Hayır. Yapay zekanın amacı insan zekasını güçlendirmektir, onun yerine geçmek değildir. Özellikle insanların algoritmik terimlerle ifade edilmesi kolay olmayan etkenleri değerlendirebildiği karar alma alanında olmak üzere, kognitif teknolojilerin yapabilecekleri halen önemli ölçüde sınırlıdır.

Yapay zeka duyulara sahip olarak gezegeni ele geçirecek mi?

Çok fazla bilim kurgu filmi seyrediyorsunuz.

Yapay Zeka/Kognitif/Makine Öğrenimi Büyük Birader mi?

Her teknoloji gibi, bu da kötü amaçla kullanılabilir. ‘Kötü adamların’ yapay zekayı kendi amaçları doğrultusunda istismar etmekle ilgilendiklerini biliyoruz, ancak şu anda onlardan çok daha ilerideyiz. Yapay zeka, yalnızca iyi ya da kötü amaçlı çalışmalar için kullanılabilecek bir araçtır.

Bu şeyler gerçek mi? Birileri gerçekten güvenlik yapılarını iyileştirmek için kognitif yeteneklerden yararlanıyor mu?

Evet. QRadar Advisor with Watson kullanan IBM müşterileri, soruşturmalarını daha hızlı, daha kapsamlı ve daha tutarlı bir şekilde tamamlayabilmeleri sayesinde tipik olarak güvenlik yapılarında iyileşme kaydederler.