Giriş

Belge işleme nedir?

Belge işleme, iş belgelerinde gömülü yapılandırılmamış içeriğin, iş süreçleri için yararlı olan yapılandırılmış verilere dönüştürülmesini otomatikleştirir. İş kullanıcılarının basılı belgelerden, elektronik belgelerden ve resimlerden değerli verileri daha kolay ve doğru bir şekilde çıkarmalarına olanak sağlar.

Nasıl kullanılır?

Neler elde edeceksiniz?

Belge işleme özellikleri

Yapay zeka destekli hizmetler, daha iyi iş sonuçları elde etmek için güvenebileceğiniz veriler üretir

Kodsuz ayarlama deneyimi

Uygulama oluşturmaya yönelik görsel, tıklamayla ilerlenilen bir yaklaşımla belge işleme akışı oluşturun.

Veri çıkarma

Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış belgelerden verileri çıkarın.

Sınıflandırma ve kategorizasyon

Birbirinden farklı belgeleri belirleyin ve bunları uygun bölümlere yerleştirerek sınıflandırın.

Otomatik hata düzeltmesi

Yanlış çıkarılan ya da zenginleştirilmesi gereken verileri saptayın ve düzeltin.

Her aşamada yapay zeka

Veri toplama ve zenginleştirmeden yeni belge tiplerinin eğitimine kadar bir iş sürecinin tüm aşamalarına yapay zekayı dahil edin.

Kullanıma hazır şablonlar

Belgelerinizle ilgili bir süreci uyarlayabilmenize olanak sağlayan, önceden oluşturulmuş şablonlarla her tür iş gereksinmesine adapte edin.

Eğitilmesi kolay modeller

Bir uygulamayı kurmak ya da bir makine öğrenmesi modelini eğitmek için veri bilimcisi gerekmez.

Otomasyon temeli

Paylaşılan bileşenler

entegrasyonu gösteren simge

Bir kez oluşturun ve yeniden kullanın

Her bir IBM Cloud Pak çözümünü bir dizi ortak yapay zeka ve otomasyon bileşeni çalıştırır ve bu çözümler arasında güvenlik açısından zengin entegrasyonlar oluşturur; böylece bunları bir kez oluşturup iş ve BT operasyonlarınızda yeniden kullanabilirsiniz. Temel bileşenler şunlardır:

  • Süreç madenciliği: Bir sürecin gelişimindeki eğilimleri, kalıpları ve ayrıntıları belirler
  • Görev madenciliği: Kolay RPA fırsatlarını bulur
  • Robotik süreç otomasyonu: Yinelenen görevleri otomatikleştirir
  • Birleşik varlık havuzu: Yeniden kullanılabilir otomasyon çıktılarını depolamaya ve paylaşmaya olanak tanır
  • Tek olay merkezi: Olay verilerini gerçek zamanlı olarak işler ve makine öğrenmesini besler.

İş orkestrasyonu

etkileşimi gösteren simge

Kişisel, interaktif yapay zeka

Çalışanlarınıza kullanmakta oldukları e-posta, takvimler ve Slack® işbirliği yazılımı gibi araçlarda rutin ve kritik misyonlu görevleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak, kendi interaktif yapay zeka olanaklarını verin. Sadece konuşarak bir işi başlatabilirsiniz; ardından, güçlü bir yapay zeka motoru, önceden paketlenmiş becerileri, kurumsal bilgi ve önceki etkileşimlere dayalı olarak birleştirerek işin devamını getirir.

Kurumsal düzeyde konteynerler

devreye alımı gösteren simge

İstediğiniz yerde devreye alın

Otomasyon temeli ve IBM Cloud Paks, kurumsal kullanıma hazır bir Kubernetes platformu olan Red Hat® OpenShift® üzerinde çalışan konteynerli yazılımlardır. Bu konteynerler ister hibrit bulut ister çoklu bulut ister edge olsun, her ortamda devreye alıma hazırdır. Red Hat Open Shift, bütün ortamlarınızın orkestrasyonunu basitleştiren tek bir kontrol noktası sunar.

IBM, yapılandırmadan izleme, ölçekleme, uyumluluk ve yama oluşturmaya kadar yazılım yaşam döngüsünün her aşamasını otomatikleştirmek için konteyner şablonlarını onaylar ve yönetir. Güvenliği güçlendirme teknikleri, yaygın güvenlik açıklarının bile ortaya çıkma olasılığını azaltır.

Başlıca kullanım senaryoları

Hesap hizmetleri

müşteri hizmetini gösteren simge

"Müşteri adresi" ve "hesap numarası" gibi ortak alanları okuyarak veya doğrudan PDF form tanımlarını okuyarak belge eğitim sürecini hızla başlatın. Arka uç sistemlere veri girişini otomatikleştirmek için RPA olanağını kullanın. Müşterilerin elde tutulma oranını artırmak için hesap kapatma isteklerini belirleyin ve bunları müşteri temsilcilerine iletin.

Otomatik kayıt

süreç otomasyonunu gösteren simge

Program kaydı için verimsiz, manuel elektronik tablo işlemlerini ortadan kaldırın. Sistemi kayıt formlarındaki anahtar alanları tanıyacak şekilde eğiterek, kullanıcılara süreç boyunca adım adım yol gösterin. Veri ve para birimi alanlarının doğru olarak tanındığından emin olun ve benzersiz alanları işlemek için özel doğrulayıcılar kullanın.

Daha hızlı müşteri fiyat teklifleri

hızlandırmayı gösteren simge

Uygulama belgelerini otomatik olarak okuyup sınıflandırarak ve uygun verileri çıkararak müşteri fiyat teklifi ve onay sürecini hızlandırın. Çıkarılan veriler standartlaştırılmış bir biçimde döndürülür ve Human-in-the-Loop doğrulaması sayesinde tam ve doğru olur; böylece fiyat tekliflerini rakiplerinizden daha hızlı verebilirsiniz.

Everest Group, akıllı belge işleme (IDP) teknolojisi firmaları arasında IBM'i bir lider olarak gösterdi.