IBM® Cloud Pak for Business Automation bir lider olarak gösterildi

The Forrester Wave™: IBM Cloud Pak for Business Automation, Digital Process Automation Software 4. Çeyrek 2021 değerlendirmesinde bir teknoloji lideri olarak gösterildi

Genel bakış

Kullanım senaryoları

Müşteri desteği

Türe göre ve işleme zamanına göre iade taleplerini gösteren bir iade gösterge panosunun ekran görüntüsü

Müşteri desteği

İade taleplerini otomatikleştirin: Üretkenliği artırmak ve değişen müşteri taleplerini karşılamak için kesintisiz işlemlerle manuel çalışmayı en aza indirin.

Borçlar hesabı

Faturaların doğrulanması için bir karar modelinin ekran görüntüsü

Borçlar hesabı

Faturaları doğrulayın: Artan fatura hacmini yönetin ve karar otomasyonuyla doğrulama sürecinizi kolaylaştırın. Doğruluğu artırmak için hataları daha hızlı saptayın ve ödeme için gerekli olan süreyi kısaltmak üzere değişiklikleri gereken şekilde uygulayın.

İK için işe alıştırma süreci

İşe alım sürecinde aday detaylarını gösteren ekran resmi

İK için işe alıştırma süreci

Az kodlama gerektiren uygulamalar oluşturun ve bunları kullanın: Başvurudan işe alıma kadar tüm İK sürecini yönetmek için otomasyonu kullanın. İşe alıştırma (onboarding) sürecini basitleştirmek ve güncellemek için düşük kodlu araçları kullanarak uygulamaları hızla oluşturun ve güncelleyin.

Uzaktan çalışma dağıtımı

Paylaşımlı hizmet yardımı talep eden bir iş akışının gösterge panosuna ait ekran resmi

Uzaktan çalışma dağıtımı

Genel görevleri basitleştirin: İş kullanıcıları üretkenliği artırmak ve uzaktan çalışmanın sınırlarını ve karmaşıklığını azaltmak için kodlama olmadan basit iş akışları yaratabilirler.

Avantajlar

Özellikler

Tüm iş süreçlerini otomatikleştirmek için ihtiyacınız olan her şey

İçerik, kararlar, görevler ve iş akışları olmak üzere dört alana yönelik özel iş otomasyonu yetenekleri, IBM Cloud® Paks for Automation'ın temelindeki güçlü otomasyon hizmetlerine dayanır. Süreçlerinizin işleyişi hakkında içgörüler edinin, sorunları görselleştirin, düzeltmeleri belirleyin ve işlemleri önceliklendirin.

Hizmetler

Hemen her bulut için yazılım, hizmet ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Sizin için uygun olanı seçin.

Kendi başınıza ilerleyin

Bu ya da başka bir IBM Cloud Pak konteynerleştirilmiş yazılım çözümünden yalnızca ihtiyacınız olanı satın alarak buluta daha güvenli bir yoldan gidin.

Yardım alarak ilerleyin

Portföyünüzü değerlendirmek, hızlı çevik değişim uygulamak ve otomasyon geleceğinize doğru bir rota belirlemek için uzmanlarımızla birlikte çalışın.

Biz sizin yerinize yaparken ilerleyin

Devam eden otomasyon ihtiyaçlarınızı IBM® Services uzmanlarımızın yönetmesine izin vererek inovasyona odaklanın ve mevcut kaynakları elde tutun.

IBM Cloud Paks for Automation ile tanışın

Bu bileşen ürünlerini inceleyin

Sonraki adımlar

IBM Cloud Pak for Business Automation ile hiper-otomasyon yolculuğunuza nasıl başlayacağınızı hemen öğrenin.

Dipnotlar

¹ “Making it Work,” Leah Valentine, IBM, Mayıs 2021