Eğitim ve geliştirme

Kaynakları akıllı bir biçimde ayırmak ve yetenek ve becerileri geliştirmek için öğrenim, eğitim ve diğer programları yönetin