Sözleşme yönetimi

Bir yandan riski en aza indirirken diğer yandan performansı en üst düzeye çıkarmak için sistematik olarak sözleşmeler oluşturun, bunları yürütün ve analiz edin