Öne çıkan özellikler

Sektör standartlarını destekleyen görsel yazılım geliştirme

Görsel yazılım geliştirme yetenekleri, kod oluşturmak için UML şemalarını ya da geleneksel bir kod düzenleyiciyi kullanarak yerleşik yazılımlar geliştirmenize olanak sağlar. Daha fazla geliştirme için var olan kodu, modelleme ortamına aktarabilirsiniz. IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Architect for Software; mimari, tasarım, kod ve belgelerin tutarlılığını otomatik olarak sürdürmeye yardımcı olur.

Yerleşik yazılım mühendisliği

Gerçek zamanlıya yakın, otomatik, yerleşik yazılım mühendisliği ile tasarımdan uygulamaya geçebilirsiniz. Systems Design Rhapsody - Architect for Software, tasarımınızın yapısını ve mimarisini düzenlemek için C, C++, Java ve C# kod çerçevelerini oluşturur. Kod çerçevelerini kullanarak bir modele ya da koda ayrıntılı kodlama ekleyebilirsiniz. IBM ELM uygulaması, tutarlı veriler için değişiklikleri eşitler. MARTE profili, gerçek zamanlıya yakın performansı modellemenize ve tasarım darboğazlarını analiz etmenize yardımcı olur.

AUTOSAR yazma ve DDS Modelleme desteği

IBM Engineering Workflow Management ile bütünleştirme dahil olmak üzere, model tabanlı ayrım yapma (AUTOSAR ve DDS) ve birleştirme özelliklerini kullanarak ekip üyeleriyle işbirliği yapın. OSLC'yi kullanarak yaşam döngüsü yapıtlarını takip etmek ve tasarımları paylaşıp gözden geçirmek için Design Manager'ı kullanın. Bu yazılım, Eclipse platformuna dayanan diğer IDE'lerle ve Workflow Management ile bütünleşir. IBM Engineering Systems Design Rhapsody- Architect for Software içinde geliştirilen modeller, tasarım testi için Rhapsody Developer sürümlerine aktarılabilir.

Güvenlik standartları ve işlevsel standartlarla uyumluluk

Toplam sahip olma maliyetinizi hesaplayın

Bu yazılım; DO-178B, ISO-26262 ya da IEC 61508 gibi standartlarla uyumluluk için, tasarımdan başlayıp geriye gereksinimlere kadar gereksinim izlenebilirliğini sağlar. Son uygulamada izlenebilirliğe yardımcı olması açısından, gereksinim bilgilerini kodlara ekleyebilirsiniz. SysML parametrik şemaları için parametrik kısıtlama çözme aracı sağlar ve karşılaştırmalı keşif analizini ve mimari dengelemeleri kolaylaştırır. Ayrıca model tutarlılığını ve bütünlüğünü iyileştirmek için statik model denetleme analizi sağlar.

Ürün performansını optimize etmek için gerçek zamanlı verilerden yararlanır

Systems Design Rhapsody - Architect for Software, yaşam döngüsü desteği ve eklenti yazılımı sağlayarak tam ürün yaşam döngüsü geliştirmesi için diğer IBM ELM ürünleriyle bütünleştirmenize olanak tanır. Örneğin, IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Tools and Utilities eklenti yazılımı; özelleştirilebilir, şablona dayalı belgeler sağlar. IBM Engineering Lifecycle Optimization - Publishing, devreye alınan IBM Jazz™ ve üçüncü kişi araçlarınız genelinde belge tarzı raporların oluşturulmasını otomatikleştirir.

Teknik ayrıntılar

Yazılım gereksinimleri

IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Architect for Software için yazılım gereksinimlerine buradan erişebilirsiniz:

Donanım gereksinimleri

IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Architect for Software için donanım gereksinimlerine buradan erişebilirsiniz: