IBM Application Discovery and Delivery Intelligence ayrıntıları

İş kuralı keşfi

İş kuralları genellikle mevcut operasyonel sistem uygulamalarında saklıdır, ancak artık iş kurallarını, kod parçacıklarını ve API'leri hızla bulabilir ve bunları iş süreçlerinizi desteklemek için kullanabilirsiniz.

Uygulama mantığının ve değişikliğin etkisinin derin görsel analizi

Pod yayınını dinleyin

Uygulamalar arasındaki ilişkileri görmek ve değişikliklerin etkisini belirlemek amacıyla çalıştırma zamanı ölçülerini statik kodla ilişkilendirmek için doğru kod analizi kullanın. Veri akışı ve kullanım yeri analizi, program kontrol akışı analizi, kaynak kodu karmaşıklığı analizi, etki analizi, çevrimiçi ve toplu uygulama envanteri, geniş veritabanı kapsamı ve toplu kontrol akışı görselleştirme dahil olmak üzere bir dizi analiz ve görsel araç uygulayın.

Test içgörüleri

Yinelenen test senaryolarını hızla belirleyin ve henüz test edilmemiş, en fazla ya da en az yürütülen ve en düşük performanslı kod alanlarını açığa çıkarın. Performans sorunlarını sürecin ilk aşamalarında belirleyin, çalışma verileri ve test kapsamıyla ilişkilendirin.

Kök neden analizi

Bir grafikte belirli bir işlemin yavaş yanıt süresindeki tepe noktalarını belirleyip bunları IBM Db2® ve Dosya G/Ç bekleme süresiyle karşılaştırın. Düşük performanslı bir işlemin işlem kompozisyonu haritasını kullanın ve aynı veri kaynağını/kaynaklarını çağıran ve yakın zamanda değişen program yapay nesnelerini belirleyin.

Kognitif kullanıcı rehberliği

Önemli işlemlerde yanıt süresinin kötüleşmesine neden olan veri noktalarını görselleştirin, daha önce keşfedilmemiş kötü performanslı işlemleri ve sorunlu yapay nesneleri belirleyin, sorunlu bir işlemdeki riskli program yapay nesnelerini değerlendirmek için derecelendirilmiş sonuçları görün, yapay nesne bağımlılıklarını görselleştirip sorunlu yapay nesneleri tespit edin, böylece yapay nesne değişikliklerini daha hızlı bir biçimde planlayıp gerçekleştirin.

Risk tahmini ve riskleri en aza indirme

Daha önce gizli olan Ops verilerine erişerek, geliştirme sürecinde performans ve kaynak sorunlarını saptayın. Kullanım sıklığına göre iş açısından kritik uygulamaların görünümüne erişin ve üretimdeki kesintilerin riskini öngörmek ve bunları en aza indirmek için regresyon testi odağını ayarlayın.

Proje durumu görünürlüğü

İş açısından kritik programları belirleyin ve kod kapsamı, performansı, karmaşıklığı ve bakım yapılabilirliği inceleyin. Genel proje durumu görünümüne erişin, teknik derinlik ve karmaşıklığı azaltma çalışmalarını başlatın. Proje ölçülerini ve eğilimlerini, satır sayısını, ölü kodu ve daha fazlasını anlayın.

Dijital dönüşüm için potansiyel API'leri keşfetme

API adaylarını kısa sürede belirleyin ve bunları z/OS Connect Enterprise Edition ile birlikte RESTful API'leri olarak gösterin. API'lerin bir uygulama değişikliğinden etkilenip etkilenmeyeceğini belirleyerek hizmetleri koruyun.

Müşteri başarı öyküleri

Bir Afrika bankası

Tüm Afrika'da faaliyet gösteren bir banka, verimlilikleri saptamak ve milyonlarca dolar tasarruf etmek için karmaşıklığı azaltıyor

ABD'li sigorta şirketi

ABD'li bir sigorta şirketi, geliştiricilere daha çok özgürlükle ve daha az riskle inovasyon yapmaları için gerekli araçları veriyor

Olasılıkları finanse ediyoruz

IBM yazılım, hizmet, sistem ve çözümlerine ilişkin esnek ödeme seçenekleri ve rekabetçi ücretlerle satın alma gücünüzü maksimum düzeye çıkarın.