IBM ADDI ayrıntıları

Wazi Analyze: Proje düzeyinde hızlı analiz için konteynerli çözüm

Wazi Analyze ile başlangıç yapın

Wazi Analyze, geliştiricilerin, IBM z/OS uygulamalarının bileşenleri arasındaki ilişkileri keşfetmek ve olası değişikliklerin etkilerini anlamak için hızlı analiz yeteneğini kullanmalarına olanak sağlayan yeni bir konteynerli bileşendir. Bir web kullanıcı arayüzündeki uygulama çıktısı bağımlılıklarının grafiksel görselleştirmesini sunar.

İş kuralları genellikle mevcut operasyonel sistem uygulamalarında saklıdır, ancak artık iş kurallarını, kod parçacıklarını ve API'leri hızla bulabilir ve bunları iş süreçlerinizi desteklemek için kullanabilirsiniz.

Uygulama mantığının ve değişikliğin etkisinin derin görsel analizi

Görsel analiz oluşturma demosunu izleyin

Uygulamalar arasındaki ilişkileri görmek ve değişikliklerin etkisini belirlemek amacıyla çalıştırma zamanı ölçülerini statik kodla ilişkilendirmek için doğru kod analizi kullanın. Veri akışı ve düzeylere göre bileşen analizi, program denetimi akış analizi, kaynak kodu karmaşıklık analizi, etki analizi, çevrimiçi ve toplu iş uygulamaları dökümü, veritabanlarının geniş kapsamı ve toplu iş denetim akışı görselleştirmesi dahil olmak üzere bir dizi analiz ve görsel araç uygulayın.

Test içgörüleri

Yinelenen test senaryolarını hızla belirleyin ve henüz test edilmemiş, en fazla ya da en az yürütülen ve en düşük performanslı kod alanlarını açığa çıkarın. Performans sorunlarını sürecin ilk aşamalarında belirleyin, çalışma verileri ve test kapsamıyla ilişkilendirin.

Bir grafikte belirli bir işlemin yavaş yanıt süresindeki tepe noktalarını belirleyip bunları IBM® Db2 ve Dosya G/Ç bekleme süresiyle görsel olarak karşılaştırın. Düşük performanslı bir işlemin işlem kompozisyonu haritasını kullanın ve aynı veri kaynağını/kaynaklarını çağıran ve yakın zamanda değişen program çıktılarını belirleyin.

Kognitif kullanıcı rehberliği

Önemli işlemlerin yanıt süresinin kötüye gitmesine olumsuz etkisi olan veri noktalarını görselleştirin, daha önce keşfedilmemiş olan, performansı düşük işlemleri ve sorunlu çıktıları saptayın, sorunlu bir işlemdeki riskli program çıktılarını değerlendirmek için derecelendirilmiş sonuçları görün ve çıktı bağımlılıklarını, çıktı değişikliklerini daha hızlı planlayıp gerçekleştirmenize olanak tanıyacak şekilde görselleştirin.

Risk tahmini ve riskleri en aza indirme

Daha önce gizli olan Ops verilerine erişerek, geliştirme sürecinde performans ve kaynak sorunlarını saptayın. Kullanım sıklığına bağlı olarak iş açısından kritik uygulamaları görüntüleyin ve regresyon testinin odağını üretim sırasında kesinti riskini öngörecek ve en aza indirecek şekilde ayarlayın.

Proje durumu görünürlüğü

İş açısından kritik programları belirleyin ve kod kapsamını, performansı, karmaşıklığı ve bakım yapılabilirliği inceleyin. Genel proje durumu görünümüne erişin, teknik derinlik ve karmaşıklığı azaltma çalışmalarını başlatın. Satır sayısı, ölü kod ve diğer proje metriklerini ve eğilimlerini kavrayın.

Dijital dönüşüm için potansiyel API'leri keşfetme

API adaylarını kısa sürede belirleyin ve bunları z/OS Connect Enterprise Edition ile birlikte RESTful API'leri olarak gösterin. API'lerin uygulama değişikliklerinden etkilenip etkilenmeyeceğini belirleyerek hizmetleri koruyun.

Hogan Temel Bankacılık ve CAMS uygulamalarını analiz edin

Hogan® Temel Bankacılık ve CAMS uygulamalarının analiz edilmesine olanak sağlayın. Böylece müşteriler haritalar, işlemler ve etkinlikler gibi süreç sözlüğü bileşenleri de dahil olmak üzere, Hogan uygulamaları ve Hogan dışı uygulamalar arasındaki ilişkileri anlayabilirler.

Çeviklik ve esneklik kazanın

IBM'in esnek ödeme planları, altyapı yatırımlarının iş yükü ihtiyaçlarına göre ayarlanmasına yardımcı olur.