zSecure Audit for Top Secret, işletmeniz için ne yapabilir?

IBM® Security zSecure™ Audit for Top Secret, CA Top Secret çalıştırılan anabilgisayarlardaki güvenlik olaylarını ve güvenlik açıklarını algılayıp raporlamanıza olanak verir. IBM z/OS®, IBM MQ for z/OS, IBM DB2®, IBM Customer Information Control System (CICS®), IBM Information Management System (IMS™), UNIX ve Linux on IBM z Systems® CA Top Secret ürünleri için denetimlerin izlenmesini ve denetlenmesini destekler. zSecure Audit for Top Secret, kurumsal çapta güvenlik izlemenin parçası olarak anabilgisayarın dahil edilmesine yardımcı olması için IBM Security QRadar® Security Information and Event Management (SIEM) ile entegrasyon sağlar.
IBM Security zSecure Audit for Top Secret

Güvenlik açıklarını belirleyin

Güvenlik açığı ve maliyetli güvenlik ihlalleri risklerinin en aza indirilmesine yardımcı olması için güvenlik referans değerini ve hassas kaynakları takip edin ve izleyin.

Denetim doğruluğu sağlayın

Top Secret ürününü çalıştıran anabilgisayarlarda yer alan canlı güvenlik verilerine erişerek güncel denetim doğruluğu sunun.

Güvenlik kapsamını genişletin

Geniş kapsamlı Systems Management Facility (SMF) kayıtları ve önceden tanımlı olay raporları sunarak kullanıcı davranışıyla ilgili raporlama yapmanıza ve sistem güvenliğini aşabilen kullanıcıları belirlemenize olanak sağlar.

Temel özellikler

  • Güvenlik ihlallerinin otomatik olarak algılanması
  • Birçok üründen olay verilerini toplama
  • Özelleştirilebilir raporlar
  • QRadar SIEM ile bütünleştirme
  • Geniş kapsamlı SMF kayıtları ve olay raporları
  • Büyük veri sistemleri için ölçeklenebilirlik