Sık sorulan sorular

Bu ürün hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını bulun.

IBM® DB2® 9 for z/OS® ile başlar. DB2 for z/OS V8 yardımcı program işlevlerinin bir kısmı (LOAD, REORG ve REBUILD INDEX), zIIP'ye yeniden yönlendirilebilir. Sabit uzunlukta kayıtları sıralamaya yönelik DB2 for z/OS V8 ve DB2 9 DB2 yardımcı programlarının bir kısmı, zIIP için uygun olabilir.

LPAR'de IBM System z10 ya da sonraki sürümler ve z/OS V1.10 veya sonraki sürümler gerekir. HiperSockets Birden Çok Yazma ve zIIP etkinleştirmesini sağlamak için şu yapılandırma ifadelerini gerektirir: Birden Çok Yazmayı etkinleştirmek için GLOBALCONFIG IQDMULTIWRITE ifadesini kullanın. zIIP'yi etkinleştirmek için GLOBALCONFIG ZIIP IQDIOMULTIWRITE ifadesini kullanın.

Çoğu IBM uygulaması, z/OS XML System Services ürününü kullanır ve bunun sonucunda iş yüklerinin bir kısmı zAAP ya da zIIP işlemcisi için uygun olabilir. zAAP ile z/OS XML System Services çözümünden yararlanmak için şu önkoşullar gereklidir:

Daha fazla keşfedin

IBM z14, z13 ve z13s anabilgisayarları, zIIP işlemcileri için destek sunar; zAAP işlemcileri artık desteklenmez. z/OS V1.11 ve sonraki sürümlerle z/OS, zAAP için uygun iş yüklerinin zIIP'ler üzerinde çalıştırılmasına olanak sağlar.

zIIP destekli IPSec, z/OS V1.9 ve sonraki sürümlerle bütünleştirilir.

zGM/XRC ile ilişkili birçok z/OS DFSMS SDM (Sistem Verileri Taşıyıcısı) işlemesi, zIIP üzerinde; PTF UA39510 ile z/OS V1.10 ya da z/OS V1.9; z/OS Global Mirror'ı destekleyen IBM System Storage DS800 ya da herhangi bir depolama denetleyicisinde ve zIIP içeren IBM System z9® veya System z10® sunucusunda çalıştırılmak için uygundur.

Sık Sorulan Sorular belgesini okuyun

Daha fazla keşfedin