IBM z Integrated Information Processor nedir?

IBM® z Integrated Information Processor (zIIP), bilişim kapasitesinin kullanımını iyileştirmek ve maliyetleri denetlemek için anabilgisayarda genel işlemcilerle zamanuyumsuz olarak çalışacak şekilde tasarlanmış, amaca yönelik oluşturulmuş bir işlemcidir. Belirli veri ve işlem yürütme iş yükleri ve belirli ağ şifreleme iş yükleri için tasarlanmıştır. zIIP'ler, müşterilerin tüm milyonlarca hizmet birimi (MSU) derecelendirmesini ya da makine modeli atamasını etkilemeden ek işlemci gücü satın almasına olanak sağlar. IBM, zIIP kapasitesi için IBM yazılımı ücreti almaz ancak ek genel amaçlı merkezi işlemci kapasitesi kullanıldığında ücret alınır.

Kaynakları optimize edin

Var olan bilgi işlem kapasitesinin en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olmak amacıyla dağıtılmış ortamlar için önceden atanmış olan iş yüklerini anabilgisayara atayın.

Maliyetleri düşürün

Yazılım harcamalarını azaltmak için uygun süreçleri merkezi işlemciden (CP) zIIP'ye taşıyın. zIIP kapasitesi için bir yazılım ücreti yoktur; böylece zIIP işlemcisine taşıdığınız her süreç size para kazandırır.

İş yüklerini dengeleyin ve en üst düzeye çıkarın

Alt kapasiteli uygun IBM yazılım ürünlerine yönelik giderleri azaltmak için zIIP'ler atayarak LPAR'lar için hareketli 4 saatlik ortalama MSU'yu azaltın.

zIIP işlemcisinden yararlanan ürün ve hizmetler arasında şunlar yer alır:

  • Java ve XML
  • IBM DB2 for z/OS
  • IBM OMEGAMON
  • IBM RMF
  • IBM z/OS Communications Server
  • IBM Global Business Services