Öne çıkan özellikler

OpenMP desteği

Desteklenen OpenMP aygıt yapılarını kullanarak bir uygulamanın bilişim yoğunluklu bölümlerini ve ilişkili verileri NVIDIA GPU'larına aktarmanızı sağlar.

En son POWER8 mimarisinin kullanılması

POWER8® keşfi için mimari ve derleyici seçenekleri ile tümleşik işlevler sağlar.

Yüksek performanslı kitaplıklar

Yüksek performanslı matematik hesaplaması için Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) ve Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS) kitaplıklarını içerir.

Profil tarafından yönlendirilen geribildirim (PDF)

Tipik kullanım senaryosu için uygulamanızın performansını ayarlar; bölümlerin alınma ve kod bloklarının çalıştırılma sıklığı analizine göre uygulamayı optimize eder.

Yordamlar arası analiz (IPA)

Farklı dosyalarda (tüm program analizi) optimizasyon gerçekleştirir ve performansta önemli iyileştirmeler sunabilir.

Dil standardı uyumluluğu

Yüksek son haneli Linux dağıtımlarında IBM® XL C/C++ for Linux, C11 ve C++11 ile uyumludur ve C++14 standardı alt kümesini destekler. Düşük son haneli Linux dağıtımlarında IBM XL C/C++ for Linux, ISO C99 ve ISO C++03 standartlarıyla uyumludur ve C++11 standardı alt kümesini destekler.

Tanılama raporları

Derleyici listeleri, XML raporları ve HTML raporlarıyla uygulama geliştirmenize ve uygulamalarda daha verimli bir biçimde hata ayıklamanıza yardımcı olacak önemli bilgiler sağlar.

Sembolik hata ayıklayıcı desteği

-g derleyici seçeneğinin farklı düzeylerini kullandığınızda derlenmiş nesnelerinizde hata ayıklama bilgileri sağlar.

Varlık görünürlüğü öznitelikleri

Görünürlük öznitelikleri bir modülde tanımlanmış olan varlığı başvurulup başvurulmayacağını, nasıl başvurulabileceğini ya da varlığın diğer modüllerde nasıl kullanılabileceğini açıklar. Görünürlük öznitelikleri yalnızca dış bağlantılı varlıkları etkiler ve diğer varlıkların görünürlüğünü artıramaz. Varlıklara ilişkin görünürlük özniteliklerini belirterek yalnızca paylaşılan kitaplıklar için gerekli varlıkları dışa aktarabilirsiniz.

Vektör programlama

Vektör çoklu ortam uzantısı (VMX) ve vektör skalar uzantısı (VSX) programlamasını desteklemek için dil uzantıları sağlar.

Müşteri başarı öyküsü

IBM Power Systems'da olağanüstü performans - Bir HPC Researcher süreci

Teknik ayrıntılar

Yazılım gereksinimleri

  • Ubuntu Server 14.04, 14.10 ya da 16.04 (yüksek son haneli Linux için)
  • SLES 12 ya da SLES 12 SP1 (yüksek son haneli Linux için)
  • RHEL 7.1, RHEL 7.2 ya da RHEL 7.3 (yüksek son haneli Linux için)
  • CentOS 7 (yüksek son haneli Linux için)
  • RHEL 6.4, 6.5, 6.6 ya da 7.0 (düşük son haneli Linux için)
  • SLES 11 SP2 ya da SP3 (düşük son haneli Linux için)

Donanım gereksinimleri

İşletim sistemi dağıtımınız tarafından desteklendiği sürece herhangi bir IBM Power Systems™ sunucusu kullanabilirsiniz.

  • Ürün paketleri için yaklaşık 153 MB
  • Sayfalandırma için minimum 2 GB sabit disk sürücüsü alanı
  • Geçici dosyalar için minimum 512 MB
  • 2 GB RAM minimum; 4 GB ya da daha fazla RAM önerilir

İlginizi çekebilecek diğer olanaklar

IBM XL C for AIX

Compiler to create and maintain C applications for IBM Power Systems.

Ek bilgi edinin

IBM XL C/C++ for AIX

IBM Power Systems için C/C++ uygulamaları oluşturmaya ve saklamaya ilişkin derleyici.

Ek bilgi edinin

IBM XL Fortran for AIX

Fortran compiler with advanced optimization and performance-tuning.

Ek bilgi edinin

IBM XL Fortran for Linux

Gelişmiş derleme teknolojileriyle uygulama performansını iyileştirin

Ek bilgi edinin