Öne çıkan özellikler

En yeni z/Architecture mimarisinden yararlanma

Yeni donanım kullanım özellikleriyle en yeni IBM® z14™ sunucularını kullanır. Derleyici, IBM z14 sistemlerindeki olanakları destekler ve vektör programlama desteği sunar; siz de Vector Facility for z/Architecture® avantajından yararlanabilirsiniz. z/OS XL C/C++ seçenekler, direktifler, pragmalar ve kaynak düzeyinde yerleşik işlevlerle size donanım düzeyinde yetenekleri doğrudan sunar. Bunun yanında z/Architecture yönerge sıraları, satır içi derleme deyimleriyle eklenebilir.

Sistem programlama yetenekleri için METAL C

z/OS® yazılımında, sistem programı geliştirmesini desteklemek için METAL seçeneğini sağlar. Sınırlı HLASM becerilerine sahip olan kuruluşlar, yüksek düzeyde C dili sözdizimini kullanarak optimize edilmiş sistem programları geliştirebilir. Programcılar, hedef sistem optimizasyonlarını içermek üzere yeniden derleme işlemi gerçekleştirerek Metal C'de yazılmış sistem programlarını yeni z Systems® mimarilerine daha hızlı bir biçimde geçirebilir.

Program tanılama ve hata ayıklama

Güvenilir kod oluşturmayı denetlerken olası dil semantiğine uyumu tanılayarak programcı üretkenliğini artırır ve bakım maliyetlerini düşürür. IBM Debug for z Systems ve dbx de dahil olmak üzere standart sembolik hata ayıklama araçları tarafından kullanılabilir bilgilerle C ve C++ programlarının uygulanmasını izleyebilir, görüntüleyebilir ve denetleyebilir.

Standartlara uyumluluk

C89, C99, C++98, C++03 ile uyumludur ve çeşitli C11 ve C++11 özelliklerini destekleyerek iyileştirilmiş platform performansı için C/C++ uygulamalarının doğrudan z/OS sistemine taşınmasını ve birleştirilmesini sağlar. XL C/C++ derleyicisi ayrıca GNU C/C++ ile oluşturulan uygulamaların kolaylıkla z/OS sistemine geçirilmesi için çeşitli GNU C/C++ dil uzantıları ve uyumluluk özellikleri sağlar. OpenMP 3.1 paralelleştirme yönergeleri, iyileştirilmiş paralel programlama için sunulur.

Profil aracılığıyla yönlendirilen geribildirim (PDF) optimizasyonu

Tipik giriş verileriyle çalışırken programınızla ilgili bilgi toplar ve daha sık uygulanan, yüksek düzeyli optimizasyon işlemlerinde kullanılabilen ve önemli performans iyileştirmeleriyle sonuçlanan kodu kullanan dengelemelere odaklanması yönünde optimize ediciyi yönlendiren bilgiler oluşturur.

Otomatik SIMDization optimizasyonu desteği

Kod oluşturmak için SIMD (Single Instruction Multiple Data) yönergelerini kullanan otomatik vektörizasyon otomasyonu veya otomatik SIMDization olanağını destekler.

Gelişmiş optimizasyon teknolojisi

İyileştirilmiş uygulama performansı için en yeni derleme teknolojisini sağlar. Derleyici, uygulamalarınıza ilişkin optimizasyon düzeyini uyarlamak üzere birden çok optimizasyon düzeyini destekler. Bunun yanında HOT (yüksek düzeyli dönüşüm) optimizasyonu, IPA (yordamlar arası analiz) optimizasyonu ve PDF (profille yönlendirilen geribildirim) optimizasyonu gibi gelişmiş optimizasyon teknikleri önemli performans iyileştirmeleri sağlayabilir.

Yüksek performanslı matematiksel hesaplama kitaplıkları

Mathematical Acceleration Subsystem (MASS) kitaplığı, temel düzeyde matematik işlevlerinin hızlandırılmış uygulaması için kullanılabilir ve z/OS XL C/C++ çalıştırma zamanı olanağının bir parçası olan standart matematik kitaplığı için daha yüksek performanslı bir alternatif işlev hizmeti sunar. ATLAS (Automatically Tuned Linear Algebra Software) kitaplığı, İş Analitiği ve Optimizasyon çözümlerinde standart olarak kullanılan BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) ve LAPACK (Linear Algebra PACKage) işlevleri için lineer cebir işlevi desteği sağlar.

Platformlar arası uyumluluk

C/C++ uygulamalarının IBM AIX® ve Linux platformlarından IBM z/OS platformuna taşınmasını destekler. Derleyici, IBM XL C/C++ for AIX ve Linux derleyicileriyle optimizasyon bileşenlerini paylaşır ve derleyiciler arasında geliştirmeler paylaşılır. Uygulamalar da yeni z Systems donanımından yararlanılması için yeni z/OS platformuna göre ayarlanabilir.

z/OS'de UNIX System Services desteği

z/OS UNIX System Services, açık ve dağıtılmış ortamda uygulamaların uygulanması veya taşınmasının kolaylaştırılması için z/OS altında yetenekler sağlar. z/OS UNIX, Language Environment® öğesiyle birlikte kullanılabilen C/C++ dil bağlantıları sayesinde z/OS XL C/C++ uygulama programları için kullanılabilir. z/OS UNIX, Language Environment öğesi ve z/OS XL C/C++ derleyicileri sektör standartlarını destekleyen bir API sağlar.

IBM Application Delivery Foundation ile bütünleştirme

IBM® Application Delivery Foundation for z Systems, z/OS ortamları için uygulama oluşturma ve bu uygulamaların bakımına yönelik temel araç kümeleri sağlar. Derleyici bu üründe bulunan şu araçlarla bütünleşir: i) IBM Debug for z Systems içeren IBM Developer for z Systems Enterprise Edition, ii) IBM Fault Analyzer for z/OS ve iii) IBM Application Performance Analyzer for z/OS.

Yerleşik CICS ve SQL deyimleri desteği

Ön işleme adımına gereksinim olmadan iletilen C/C++ kaynağında yerleşik CICS ve SQL deyimleri desteğiyle CICS® ve DB2® ortamlarında C/C++ çalıştırılmasını kolaylaştırır.

Teknik ayrıntılar

Yazılım gereksinimleri

z/OS 2.3

  Donanım gereksinimleri

  z/OS V2R3, şu IBM z Systems sunucularında desteklenir:

  • IBM z14
  • IBM z13 (z13)
  • IBM z13s™ (z13s)
  • IBM zEnterprise® EC12 (zEC12)
  • IBM zEnterprise BC12 (zBC12)

  İlginizi çekebilecek diğer olanaklar

  IBM XL C/C++ for AIX

  IBM Power Systems için C/C++ uygulamaları oluşturmaya ve saklamaya ilişkin derleyici.

  Ek bilgi edinin

  IBM Enterprise COBOL for z/OS

  İşiniz açısından kritik önem taşıyan uygulamaların performansını artırın

  Ek bilgi edinin

  IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

  İş açısından kritik öneme sahip COBOL uygulamalarınız en iyi şekilde çalışmıyor olabilir. En iyi performansı elde etmek, en son IBM Z® anabilgisayarlarının hedeflenmesi amacıyla program modüllerinizin güncellenmesini gerektirir, ancak derleyicinin taşınması ve tam kaynak yeniden derlemesi zorlu ve zaman alıcı bir proje olabilir. IBM® Automatic Binary Optimizer for z/OS® (ABO), yeniden derleme gereksinimi olmadan uygulama performansını geliştirmek amacıyla en son IBM Z anabilgisayarlarını hedefleyen kodu oluşturmak için gelişmiş optimizasyon teknolojisini kullanır. ABO, orijinal modüllerin tam uyumlu işlevselliğini sürdürürken, işletim maliyetlerini düşürmek amacıyla COBOL uygulamalarınızın CPU kullanımını azaltır. ABO V2.1 ile elde edilen performans, Enterprise COBOL V6.3 ile eşit düzeydedir. ABO V2.1, yürütmeye dayalı fiyatlandırma ölçü sistemini kullanır. Bu, ABO V2.1'in fiyatının, ürünün çalışmakta olduğu LPAR'ın kapasitesine bağlı olduğu anlamına gelir. Bu size, gerektiğinde kapasiteyi büyütme esnekliğini sağlar. ABO V2.1, kapasiteyi yönetmenize yardımcı olmak amacıyla SMF-89 kaydını oluşturur.

  Ek bilgi edinin

  IBM XL C/C++ for Linux

  Gelişmiş derleme teknolojileriyle uygulama performansını iyileştirin

  Ek bilgi edinin