IBM Workstation APL2 for Multiplatforms ürününün özellikleri

Etkileşimli geliştirme ortamı

Etkileşimli programlama, grafik kullanıcı arabirimi oturum yöneticisi aracılığıyla desteklenir. Program, veri ve diyalog düzenleyiciler, Microsoft Windows kullanılarak oturum yöneticisine bütünleştirilir. Bir kitaplık yöneticisi, etkin çalışma alanına, kaydedilmiş çalışma alanlarına, aktarılan dosyalara ve ad alanlarına göz atmayı ve bunların karşılaştırılmasını destekler. IBM® APL2®, Windows üzerindeki ActiveX denetimleri dahil olmak üzere grafik kullanıcı arabirimi uygulamaları oluşturulması için araçlar sağlar. Diğer dillerde yazılmış programlar, normal APL2 sözdizimi kullanılarak çağrılabilir.

COM arabirimi

COM harici işlevi, Microsoft Bileşen Nesne Modeli nesnelerine erişimi destekler.

Ücretsiz çalıştırma zamanı kitaplığı

APL2 sisteminin, kullanıcıların bir APL2 lisansı satın almasını gerektirmeksizin uygulamaların devreye alınması amacıyla ücretsiz olarak yeniden dağıtılabilecek bir alt kümesi sağlanır.

Esnek programlama arabirimi

APL2 programlama arabirimi; APL2, C, Java ve Visual Basic kullanılarak yazılan programların APL2 yorumlayıcılarını başlatmasına, APL2 işlevlerini çağırmasına ve APL2 dizilerine erişmesine olanak sağlar.

İş birliğine dayalı işleme

APL2, verileri ve işlemleri TCP/IP üzerinden birbirine bağlı olan çok sayıda APL2 sistemine dağıtmanıza olanak sağlar. CMS, TSO, AIX, Linux, Sun Solaris ve Windows üzerindeki APL2 sistemlerinin tamamı aşağıda belirtilen özellikleri içerir: Dağıtık bir işlem ortamında eşitleme ve veri aktarımı için sistemler arasında paylaşılan değişkenler. APL dışı uygulamalarla iletişim için bir TCP/IP yuva arabirimi. Bir APL2 oturumu üzerinde bir başka uygulama ya da APL2 kullanıcısı tarafından program denetimi. Uzak oturum yöneticisi yeteneği.

Evrensel grafikler

Grafik işlemcisi, basit bir komut sözdizimi kullanılarak yüksek kaliteli grafikler, metin ve görüntüler oluşturulmasını destekler. GRAPHPAK çalışma alanı, tüm APL2 sistemleri üzerinde sunulan sürümlerle uyumludur.

Performans izleyici

TIME çalışma alanı, performans darboğazlarının belirlenmesi için APL2 programlarının analiz edilmesine olanak sağlar.

Uygulama geliştirme çalışma alanları

Doğrudan kullanılabilen ya da bireysel gereksinimler için değiştirilebilen örnek ve yardımcı program çalışma alanları sağlanmıştır.

Ulusal dil desteği

APL2, çeşitli ulusal dillerde sistem komutlarını kabul eder ve iletiler oluşturur. Unicode verileri, Tcl arabirimi ile HTTP sunucusu tarafından desteklenir. APL2 Tcl arabirimi, dize ayrıştırma, dosya G/Ç ve grafik kullanıcı arabirimleri oluşturma için geniş bir araç yelpazesi sunan Tcl komut diline erişimi destekler.

IBM z/OS® anabilgisayarları için IBM APL2'yi keşfedin

Ek bilgi edinin

Teknik ayrıntılar

Yazılım gereksinimleri

  • AIX - Motif 1.2 ve X Window System X11R5 ya da üzeri ile AIX 5.0
  • Linux-Intel - glibc 2.3.2, Motif 2.2 ve X Window System X11R6 veya üzeri ile Linux for PC makineleri
  • Solaris - Motif 1.4 ve X Window System X11R5 veya üzeri ile Solaris 7
  • Windows - Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Donanım gereksinimleri

IBM Workstation APL2 for Multiplatforms; IBM AIX®, Linux for PCs, Sun Solaris ve Microsoft Windows üzerinde çalışır.