APL2, sorun çözmede güçlü bir ortaktır

IBM® APL2®, kullanıcılar ve geliştiriciler için bir programlama dilidir. Olasılık modellemesi, keşfe dayalı programlama, etkileşimli bilgi işlem, karar desteği ve veri analizi için sorunların çözülmesine yönelik işlevler sunar. APL2, yapılması gereken işi kısa ve öz bir biçimde ifade etmenize olanak sağlar ve altta yatan hesaplamaları göz önüne almaksızın, işin sonucunu görüntüleyerek yanıt verir. Örneğin, simgesel gösterimi verimli bir biçimde kullanır ve ulusal dilden bağımsız olduğu için kodun uluslararası hale getirilmesine yardımcı olur.

IBM Workstation APL2 for Multiplatforms ürünü; IBM AIX®, Linux, Sun Solaris ve Windows işletim sistemleri için tam işlevsel APL2 ortamları sağlar.

IBM Workstation APL2 for Multiplatforms

İş birliğine dayalı işleme

Verileri ve işlemleri TCP/IP aracılığıyla birbirine bağlı olan çok sayıda APL2 sistemi arasında dağıtabilirsiniz. Dağıtık bir işleme ortamında eşitleme ve veri aktarımı için sistemler arasında paylaşılan değişkenler.

Yardımcı işlemcilerin yazılmasına yönelik araçlar

Örnek işlemciler, C üstbilgi dosyaları ve bir sunucu arabirimi, istemci-sunucu işlemcileri dahil olmak üzere özel işlemcilerin kolaylıkla uygulanmasına olanak sağlar.

Uygulamaları kapsülleme ve yeniden kullanma

Ad alanlarının iş istasyonları üzerinde desteklenmesi, uygulamaların ad çakışmaları azaltılmış anabilgisayar ad alanları olarak devreye alınmak üzere geliştirilmesini ve test edilmesini elverişli hale getirir.

Paralel işleme

Uygulamaların çok sayıda çekirdeğe ve makineye dağıtılması için araçlar sağlanır.

IBM Workstation APL2 for Multiplatforms ürününün özellikleri

  • Etkileşimli geliştirme ortamı
  • COM arabirimi
  • Ücretsiz çalıştırma zamanı kitaplığı
  • Esnek programlama arabirimi
  • İş birliğine dayalı işleme
  • Evrensel grafikler
  • Performans izleyici
  • Uygulama geliştirme çalışma alanları
  • Ulusal dil desteği