Küçük iş ortaklarıyla EDI alışverişine olanak sağlayın

Küçük ve/veya mevsimlik iş ortakları ile gerçekleştirilen kâğıt, faks ya da telefon tabanlı işlemlerin Elektronik Veri Değişimi (EDI) biçimine dönüştürülmesi için doğru çözümün belirlenmesi, yalnızca hataları azaltmakla ve zamandan tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bir iş ortağı ağını yönetmenin genel maliyetlerini azaltmaya da yardımcı olur. IBM Small Partner Automation çözümü, işlemleri web formları ya da belge dönüştürme yoluyla otomatikleştirerek kâğıda dayalı işlemleri ve verilerin manuel olarak işlenmesini ortadan kaldırır. Otomasyonun avantajlarından, iş ortaklarınızın iş yapma biçimini en az ölçüde etkileyerek yararlanabilirsiniz.

EDI alışverişine olanak sağlanması maliyetleri düşürür

Daha küçük iş ortaklarına, hataların azaltılmasına ve maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olması için e-posta, faks ve normal posta tabanlı belgeleri EDI standart veri alışverişi biçimine dönüştürmek amacıyla seçenekler sunar.

Topluluğa ilişkin görünürlüğü artırın

Topluluk bazında raporlama sayesinde, barındırılan ticari topluluğunuzun tamamının performansına ilişkin görünürlük sağlar.

İş kurallarını tüm seviyelerde uygulayın

Belge ve süreç seviyelerinde belge koreografisini uygulayarak belirlenmiş iş süreçlerine uyulmasını sağlar.

Küçük İş Ortaklarının katılımını otomatikleştirin

Otomatikleştirilmiş kayıt ve bilgi toplama sayesinde küçük iş ortakları için katılım sürecinin hızlandırılmasına yardımcı olur.

Bulutta güvenlik ve gizlilik

İşleyişini göster

Ek bilgi edinin