Öne çıkan özellikler

Kapsamlı ve Otomatikleştirilmiş genom yorumlaması

Watson for Genomics, kanser genomu anomalilerinin açıklanmasını ve bunlara öncelik verilmesini otomatikleştirir, terapi, hastalığın seyri ve teşhis bakımından önemlerini vurgular. Potansiyel hedefli terapi ve immünoterapi seçeneklerinin ve biyogösterge tabanlı klinik deneyi seçeneklerinin kapsamlı bir listesini belirler. Moleküler profil özelliği, örnekteki genetik değişimlerin derinlemesine bir klinik yorumlamasını sağlar ve kişiye özel kanser bakımı için klinik karar vermeye imkan tanır.

Hızlı ve verimli

Watson for Genomics, kanser türleri genelinde hızlı, tutarlı ve verimli yorumlama ile kullanıcısının zaman kazanmasına ve raporlardaki değişkenliğin azaltılmasına olanak sağlar.

Açık biçimde tanımlanmış Kanıt Düzeyi Modeli

Her değişim ile ilişkili olarak belirlenen terapi seçenekleri, açıkça tanımlanmış bir kanıt modeli düzeyinde bir ilaç genel bakışı, eylem mekanizması ve ilişkilendirmenin gerekçesi ile desteklenir. İlaç yanıtı ve ilaca direnç ile ilgili bilgiler, kolay erişim için köprüler aracılığıyla sunulan kanıt kaynakları kullanılarak sağlanır. Kanıt kaynaklarına şunlar dahildir, ancak tamamı bunlarla sınırlı değildir: FDA ilaç etiketleri, NCCN kılavuzları ve yayınlanmış literatürden klinik kanıtları ile klinik öncesi kanıtlar.

Güvenli ve gizliliğe uyumlu

Watson for Genomics, HIPAA ile GDPR gereksinimlerine uymak üzere tasarlandı.

Ustaca doğrulamış, güncel ve kapsamlı içerik

Watson for Genomics, meslektaş denetimine tabi tutulmuş literatürden yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri ayıklayarak bilgi tabanını sürekli olarak büyütmek için yapay zekâdan yararlanır. Hedefli ve immünoterapi seçenekleri de dahil olmak üzere en son onaylı terapi seçenekleri, profesyonel kılavuzlar, biyogösterge tabanlı klinik deneyi seçenekleri, genom veritabanları ve ilgili yayınlar doğrultusunda güncel varyant bilgileri ve klinik içeriği sağlar. Tüm içerik, konu uzmanları tarafından doğrulanır.

Ölçeklenebilir Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar hizmeti

Watson for Genomics, vakaların toplu olarak karşıya yüklenmesi ve sonuçların karşıdan yüklenmesi için API erişimi sunan kullanıma hazır bir model sayesinde yüksek hacimli örnekler için ölçeklendirmeye imkan tanır. İlk kullanım, minimum düzeyde yapılandırma gerektirir ve herhangi bir ek donanım satın alınmasını gerektirmez.

Farklı türlerde girdileri alır

Watson for Genomics, kanser türleri genelinde kapsamlı yorumlama sağlar ve tam ekzon ve tam genom dizileme de dahil olmak üzere tüm gen paneli boyutlarını destekler. Kanser türlerine solid tümörler, hematolojik maliniteler ve pediyatrik kanserler dahildir, ancak tamamı bunlarla sınırlı değildir. Sistem, somatik kanser ile ilgili değişim türlerinin kapsamlı bir değerlendirmesi için geniş bir girdi biçimi yelpazesini destekler.

Watson for Genomics çözüm özeti

Çözüm özetini okuyun

Müşteri başarı öyküsü

Doktorların ülke çapındaki hastalara hassas kanser tedavileri sunmasına yardımcı oluyor

Quest Diagnostics