Öne çıkan özellikler

Tedavi yönetiminde iş akışları

Tedavi geçişleri, hafifletici bakım, karmaşık vaka yönetimi, kronik hastalık yönetimi ve sosyal program yönetimi gibi birçok girişimi destekler.

Sağlık özeti

Kuruluştaki sistemlerde yapısal ve yapısal olmayan bilgileri kullanarak kapsamlı bir sağlık hizmeti özeti sunar. Bakım planı faaliyeti, notlar, sorunlar, alerjiler, ilaçlar ve laboratuvar sonuçlar buna dahildir.

Yapısal programlar

Diyabet, kalp rahatsızlığı, KOAH, hipertansiyon gibi eşlik eden hastalıklar için tek bir tedavi planını kullanarak bütüncül bir bakım yönetimi sağlar.

Notların özeti

Bakım yöneticilerinin sonraki etkileşimleriyle en yakından ilgili bilgilere kısa sürede erişmesine yardımcı olan temel kavramlara ilişkin metinleri araştırmak için doğal dilde işleme özelliğini kullanır.

Tedavi danışmanı

Bir sonraki temas noktasında en uygun ve etkili hedefler ve eylemlerle ilgili önerilerde bulunmak için kıdemli bakım yöneticilerinin deneyimini ve bilgi birikimini ölçeklendirir.

IBM Watson Health çözümleriyle birlikte çalışabilirlik

Hedef odaklı bakım yönetimi için IBM Explorys EPM, IBM Watson Health Patient Engagement veya Truven ile birlikte çalışır.

Üçüncü kişi sistem bütünleştirmesi

Birçok kaynaktan edinilen idari, klinik ve diğer verileri bütünleştirir ve toplum sağlığı yönetiminde kurumsal çapta bir yaklaşım için elektronik sağlık kayıtlarıyla birlikte çalışır.

Gözetim ve yönetim araçları

Çalışan verimliliğini ve programın etkinliğini en üst düzeye çıkarmaya ve bakım yönetimindeki finansal etkenlerin günlük faaliyetlerle uyumluluğunu sağlayarak değer odaklı tedavi modellerinin kanıtlanmasına yardımcı olur.

Kolay anlaşılır kullanıcı arabirimi

Bakım yöneticileri, bakım ekibi üyeleri, süpervizörler ve yöneticiler için sisteme rol tabanlı erişim sağlar. PC'lerin yanı sıra tablet ve akıllı telefon desteği için duyarlı web tasarımını kullanır.

Watson Health Cloud

Watson Health Cloud, HIPAA destekli bir 'Hizmet Olarak Sunulan Yazılım' olduğundan her müşteri, yazılımın her zaman güncel sürümünü kullanır.

Müşteri başarı öyküleri

Başarı öyküsü resmi

IBM Watson Health yardımıyla maliyetlerin düşürülmesi ve vatandaşların desteklenmesi

Harrow Council
Başarı öyküsünü okuyun
Başarı öyküsü resmi

IBM Watson Health çözümüyle çocuk mahkemelerinin verimliliğinin ve mahkeme sonuçlarının iyileştirilmesi

Montgomery County Juvenile Court
Başarı öyküsünü okuyun