İşletmeniz için neler yapabilir

IBM i2 Analyst's Notebook Premium, zengin bir veri odaklı ortamda başarısı kanıtlanmış analitik araçlarını bütünleştiren, tek noktadan alışveriş olanağıdır. IBM i2 Analyst’s Notebook Premium, hacmi giderek artan yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerdeki ağları, modelleri ve eğilimleri keşfetme konusunda analistlerin ve araştırmacıların karşı karşıya kaldıkları çok katmanlı sorunları aşma konusunda onlara yardımcı olur. Çok boyutlu analize harcanan zamanı ve maliyeti azaltabilen yerel veri havuzuyla birlikte zengin analiz yetenekleri içerir.

Veri maliyetlerini azaltın

Birbirinden bağımsız kaynaklardaki zeka ve çeşitli bilgilerin etkin veri yönetimi için tek kullanıcılı bir ortamdan yararlanın.

Daha fazla bilgiyi ortaya çıkarın

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerde ve yerel havuz depolamasında eşzamanlı olarak uygulanabilecek kesin ve kesin olmayan arama özelliğini ve bilgi keşfi potansiyel görsel sorgularını artırın.

Karmaşık verileri kolaylaştırın

Kişileri, bağlantıları ve modelleri hızlıca vurgulayın, bu bilgileri özetleme ve sunum amaçları için destekleyici verileri düzenleyen, kullanımı kolay ve görsel grafiklerle paylaşın.

Temel özellikler

Optimize edilmiş, analize hazır veriler

IBM i2 Analyst's Notebook'un sahip olduğu güç, optimize edilmiş, analize hazır veri depolama ile desteklenir.

Optimize edilmiş, analize hazır veriler

IBM i2 Analyst's Notebook'un sahip olduğu güç, optimize edilmiş, analize hazır veri depolama ile desteklenir.

Birden çok arama tekniği

Çok sayıda arama yöntemi sayesinde bilgi keşfetme potansiyelini artırın.

Birden çok arama tekniği

Çok sayıda arama yöntemi sayesinde bilgi keşfetme potansiyelini artırın.

Güçlü görsel analiz

Güçlü görsel analiz araçları, "kim, ne, ne zaman, neden ve nerede" sorularının yanıtlarını belirlemek için gerekli olan sürenin kısaltılmasına yardımcı olur.

Güçlü görsel analiz

Güçlü görsel analiz araçları, "kim, ne, ne zaman, neden ve nerede" sorularının yanıtlarını belirlemek için gerekli olan sürenin kısaltılmasına yardımcı olur.

  Optimize edilmiş, analize hazır veriler

  IBM i2 Analyst's Notebook'un sahip olduğu güç, optimize edilmiş, analize hazır veri depolama ile desteklenir.

  Birden çok arama tekniği

  Çok sayıda arama yöntemi sayesinde bilgi keşfetme potansiyelini artırın.

  Güçlü görsel analiz

  Güçlü görsel analiz araçları, "kim, ne, ne zaman, neden ve nerede" sorularının yanıtlarını belirlemek için gerekli olan sürenin kısaltılmasına yardımcı olur.

İşleyişini göster

Satın alın ve başlayın