İşletmeniz için neler yapabilir

IBM®Rational®Rhapsody®Developer; UML, SysML and AUTOSAR için destek sağlayan ve ayrıca, size Etki Alanına Özgü Dil'de çalışma olanağı ve esnekliğini sağlayan, model odaklı bir geliştirme ortamıdır. Çözüm, yazılım geliştirme yaşam çevrimini otomatikleştirmenize, varlığın yeniden kullanılmasını desteklemenize, ekip işbirliğini optimize etmenize ve kusurları ve tasarım hatalarını geliştirme yaşam çevriminin başında saptamanıza yardımcı olur. Yazılım mühendisleri, hedef donanım sağlanıncaya kadar verimli ve test edilebilir yazılım mimarilerini ve tasarımlarını oluşturabilir. Bunlar, çevik geliştirme, gerçek zamanlı ve yerleşik uygulamalar için zorunludur.
IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Developer

Özetleme yetenekleri elde edin

Özellikleri ve tasarımı grafiklerle açıklayın. Endüstri standartlarını ve anlaşılır gösterimleri kullanarak ekipler ve tedarik zinciri genelinde iletişimi iyileştirin.

Onaylayın ve doğrulayın

Modele dayalı benzetim ve analiz sayesinde erken ve sürekli belirtim kanıtlama ve tasarım testi özelliğini elde edin.

İzlenebilirliği sağlayın

Tasarım kararlarının ve dengelemelerin, neden ve nasıl gereksinim, belirtim, tasarım ve kodlama adımları aracılığıyla yapıldığını gösterin.