Öne çıkan özellikler

Etkileşimli günlük dosyası analizi

Birleştirilmiş bir etkileşimli araştırma oturumunda bir sorunla ilişkili tüm günlük dosyalarını analiz edin. IBM® Transaction Analysis Workbench; IMS günlüğü, IMS izleme programı, CQS günlüğü, IMS Connect olay günlüğü, OMEGAMON® for ATF günlüğü, SMF'de CICS® izleme olanağı (CMF) kayıtları, CICS izleme, DB2 günlüğü dahil olmak üzere çeşitli günlük verileri türlerini ve tüm performans ve muhasebe IFCID olaylarını destekler.

Kaydedilen sorun geçmişi

Tüm katılımcıların yaptığı araştırma geçmişini kaydederek oturum yöneticisiyle birlikte analizi sürdürme ya da yeniden atamayı daha kolay hale getirir. Burada sorun ayrıntılarını kaydedebilir ve analiz edebilirsiniz. Oturum yöneticisine ISPF iletişim kutusu ve Eclipse tabanlı GUI'den erişilebilir.

Otomatikleştirilmiş dosya seçimi

Analiz için gerekli günlük dosyalarını kolaylıkla bulmanızı sağlar. Otomatikleştirilmiş dosya seçimi, gerekli IMS™, DB2® ya da diğer günlük dosyalarını bulur ve bunları sorun oturumunuza ekleyerek zaman alan, manuel süreçleri ortadan kaldırır.

Büyük veri platformları için destek

Teşebbüs genelindeki stratejinize z/OS® günlüklerini de katarak günlük arşivleme ve analizini merkezileştirmeye yönelik stratejinizi destekler. IBM Transaction Analysis Workbench, z/OS ortamında oluşturulan SMF ve diğer altsistem günlükleri için bir veri çekme, dönüştürme ve yükleme (ETL) süreci sağlar. Bu süreç zamanlanabilir ve z/OS UNIX® dosyaları ve MVS sıralı veri kümeleriyle sorunsuz bir biçimde çalışır.

Hareket izleme

Etkileşimli analiz, yaşam döngüsünün tamamını sağlamak üzere tüm dosya türlerindeki tüm günlük kayıtlarını belirleyerek tek bir işlemin izlenmesini sağlar.

İş akışları

Konusunda uzman kişilerin sorunun belirlenmesi için iş akışlarını belirlemelerini sağlayın. Bir iş akışı, günlük seçimi ve veri çekme görevleri, günlük raporlama ve açıklayıcı yönergelerden oluşabilir. İlk müdahale edenler ve uzman olmayan kişiler, ISPF iletişim kutusu ya da Transaction Analysis Workbench Eclipse eklentisini kullanarak sorun belirleme iş akışını kullanabilir.

Raporlama

Bir sorunun her yönüyle incelemeye yardımcı olacak yerleşik toplu raporlama programını ve ayrıca kullanılabilir diğer raporlama araçlarını ve yardımcı programları kullanın.