IBM Tivoli Advanced Allocation Management ayrıntıları

x37'nin olağandışı sonlarını önleme ve bunlardan kaçınma

Belirtilmemişse ikincil bir ayırmayı otomatik olarak ekleyin ve bunun boyutunu en büyük, uygun olan boş kapsama göre azaltın. Veri kümesi genişletme işlemi belirli bir kapsamdan sonra ve belirli bir birim sayısında gerçekleştiğinden ikincil ayırmanın boyutunu artırın. Veri kümesinin ayrılmış, kullanılmayan veri kümesi alanını veri kümesinin sonunda otomatik olarak serbest bırakarak kullanılmayan disk alanını kurtarabilirsiniz.

x37'nin olağanüstü sonlarından kurtarma olanağı

Ayırma işlemini gerçekleştirecek birincil alanın boyutunu azaltmayı kontrol edin ve birim işlemenin sonunda dinamik olarak birimler ekleyin. Ayırma miktarını birimde var olan boş alanla tutarlı olacak şekilde azaltarak ikincil ayırma alanı hatalarından kaçınabilirsiniz. Azalmışsa, PDS dizini boyutunu dinamik olarak artırabilirsiniz.

Merkezi ayırma yönetimi

Belirtilmeyen ayırma özniteliklerini ayarlayın ya da standardın altındaki öznitelikleri geçersiz kılın. SMS ile yönetilen, SMS ile yönetilmeyen, UNITNAME, UNITTYPE, VOLSER, DATACLAS, STORCLAS, MGMTCLAS, RECFM, LRECL, BLKSIZE, DISPOSITION, SPACE parametreleri gibi ayırma özniteliklerini, son kullanma tarihini ve tutma süresini denetleyin. Kuruluşla kısıtlanan ayırma değerlerini belirten ve SMS DATACLAS değerlerinin JCL, DEFINE ifadeleri ya da dinamik ayırmayla belirtilen değerleri geçersiz kılmasına neden olan işleri sonlandırabilirsiniz.

TEP ile bütünleştirme

İlgili depolama yönetimi yetenekleriyle bütünleştirmeyi başarmak ve ayırma işlemlerindeki olağandışı sonların etkisini izlemek için IBM Tivoli Enterprise Portal (TEP) aracılığıyla IBM® Tivoli® Advanced Allocation Management ile IBM Tivoli OMEGAMON® XE for Storage arasında bağlantı kurun. TEP ile bütünleştirme sayesinde tek bir grafik arabiriminden bilgileri görüntüleyebilir ve durumlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SMF tasarruflu raporlama olanağı

Bir System Management Facility (SMF) raporlama olanağını kullanarak tahmini bir tasarruf raporu oluşturun ve olası maliyet tasarruflarını değerlendirin. Rapor, kurtarılabilir alanla ilgili olağandışı sonlar ve tahmini yıllık tasarruf özetiyle ilişkili maliyet tahminleri sağlar.

Ad süzgeci ve özelleştirme

Interactive System Productivity System Facility (ISPF) içinde kalıp eşleştirmede iki yönteme uyan EXTENDED1 ve EXTENDED2 seçenekleri yanı sıra BASIC seçeneğini kullanın. Kullanıcı tanımlı değişkenler, daha fazla işleme özelleştirmeye izin verir. Kullanıcı tanımlı değişkenler, değişken tanımı üyesinde (VARDEFS) tanımlanır. Değişken tanımı üyesinde tanımlandığında değişken, VGRPDEF anahtar sözcüğü VOLUMES ve bazı RULEDEF anahtar sözcüklerinde de belirtilebilir.

Kapsamlı seçim kriterleri

DATACLAS, DDNAME, DSNAME, DSNAME_QUALIFIER, JOBNAME, MGMTCLAS, STORCLAS, STORGRP, PROGRAM ve USERID dahil birden çok işlenen desteğiyle esnekliğinizi artırın. DSORG (yalnızca EQ ve NE), VOLSER_ANY, VOLSER_CURRENT ve VOLSER_FIRST dahil genişletilmiş seçim kriteri anahtar sözcük seçenekleriyle benzer işletmen desteğini geliştirin.

VSAM desteği

KSDS, ESDS, RRDS, VRRDS ve LDS dahil VSAM veri kümelerini, alternatif dizinleri ve kümelerin dizi ve veri bileşenlerini (uygun olduğu yerde) destekleyin. IBM Tivoli Advanced Allocation Management, VSAM kayıt düzeyinde paylaşım (RLS) erişim kipini desteklemez.

Birim grubu ve veri kümesi desteği

Gerektiğinde ek birimlerin seçileceği DASD gruplarını tanımlayın. Virtual Storage Access Method (VSAM) ve VSAM dışı, Storage Management Subsystem (SMS) ve SMS ile yönetilmeyen; fiziksel sıralı; bölümlenmiş; şeritli ve dinamik olarak ayrılan veri kümeleri desteğini içerir. LARGE DSNTYPE ile belirtilen VSAM dışı veri kümelerine ilişkin birincil ve ikincil ayırma için 65535 iz üzerinde belirtimi sağlayan LARGE veri kümesi biçimi desteğini de kapsar.

EAV ve IAM desteği

z/OS 1.12'de eklenen EAV işlevselliğinin yanı sıra Extended Format Sequential veri kümeleri için z/OS V1.11'de eklenen EAV işlevselliği ve VSAM veri kümeleri için IBM z/OS® V1.10 EAV işlevselliğini destekleyin. IAM veri kümeleri için VOL_ADD desteğiyle IAM veri kümeleri için geçerli olan hemen her işlev için destek elde edin.

Çevrimiçi arabirim

Yetkili kullanıcıların altsistem bilgilerini görüntülemek ve güncellemek, kural ve birim grubu tanımlarını etkinleştirmek ve ürün düzeyinde kesişim gibi bir işletmen konsolundan belirli ürün işlevlerini etkinleştirmek veya geçersiz kılmak için işletmen komutları yayınlamasını sağlayan çevrimiçi bir kullanıcı arabirimi sayesinde IBM Tivoli Advanced Allocation Management ortamına erişin.

IBM Db2® altsistem ayırmalarını yok sayar

Gereksiz denetim bloklarının oluşturulmasını ortadan kaldırın ve IBM Db2 altsistemlerinin gerçekleştirdiği ayırmalarla ilişkili CPU süresini azaltın.

Teknik ayrıntılar

Yazılım gereksinimleri

Temel ürünü çalıştırmak için: IBM z/OS V1.11 veya sonraki sürümü. İş istasyonu arabirimini çalıştırmak için: IBM Tivoli Monitoring V6.2.

  Donanım gereksinimleri

  IBM z/OS V1.11 veya sonraki sürümlerini çalıştırabilen bir makine.

   İlginizi çekebilecek diğer olanaklar

   IBM OMEGAMON for Storage on z/OS

   Depolama performansının ve kullanılabilirliğin izlenmesi ve yönetilmesi

   Ek bilgi edinin

   IBM Tivoli Advanced Audit for DFSMShsm

   DFSMShsm ortamınızı izleyin ve koruyun

   Ek bilgi edinin

   IBM Tivoli Advanced Catalog Management for z/OS

   Önemli veri koruması olanakları elde edin ve veri kullanılabilirliğini artırın

   Ek bilgi edinin

   IBM Tivoli Advanced Backup and Recovery for z/OS

   Kritik uygulama verilerini otomatik olarak belirleyin, yedeklemeleri yönetin

   Ek bilgi edinin