Teknik ayrıntılar

Yazılım gereksinimleri

MERVA ESA (5648-B29), z/OS ya da VSE (Virtual Storage Extended) ile uyumludur. MERVA ESA Bileşenlerinin (5648-B30) çeşitli işlevleri, farklı yazılımlar gerektirir. MERVA ESA'nın Traffic Reconciliation bileşeni z/OS ile uyumludur. MERVA Message Processing Client ve MERVA ESA'nın İçe/Dışa Aktarma bileşenleri aşağıdaki Windows® ürünleriyle uyumludur:

  • Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 ya da Windows XP Professional.

Donanım gereksinimleri

MERVA ESA (5648-B29), IBM z/OS ya da VSE tarafından desteklenen işlemcilerde çalışır. Gerekli işlemci boyutu, işletim sistemine ve şu veri iletişim sistemlerinden hangilerinin kullanıldığına bağlıdır: z/OS ya da VSE ortamında Information Management System (IMS) ya da Customer Information Control System (CICS®). MERVA ESA Bileşenleri (5648-B30), farklı donanımları gerektirir:

  • MERVA Message Processing Client ve Import/Export bileşenleri Intel® uyumlu işlemcilerde çalışır.
  • MERVA ESA'nın Traffic Reconciliation bileşeni, z/OS destekli işlemcilerde çalışır.
  • Gerekli işlemci boyutu, IMS ya da CICS veri iletişim sisteminin kullanılıp kullanılmadığına bağlıdır.