Daha fazla ürün bilgisine mi gereksinim duydunuz?

Bu ürün, ürüne ilişkin kullanımlar ve işletmenize nasıl yardımcı olabileceği hakkında ayrıntılı bilgileri keşfedin.

Önleyici teknik destek ve BT envanter keşfi

BT destek yönetimiyle ilişkili süreyi ve karmaşıklığı nasıl azaltabileceğinizi öğrenin.

Videoyu izleyin

Farklı Satıcı Firmaların Ürünlerinden Oluşan BT Ortamı Tehlike Altında Mı?

IBM ile bütünleştirmeyi nasıl sürdüreceğinizi ve karmaşıklığı nasıl gidereceğinizi öğrenin

İnfografiğe bakın

Teknik destek hizmetleri sağlayıcısı olarak neden IBM seçilmelidir?

İleri görüşlü bir endüstri yenilikçisinin sağladığı hizmetler sayesinde işinizdeki riskleri nasıl en aza indirebileceğinizi öğrenin.

Çözüm özetini okuyun

Vakit nakittir ve kapalı kalma süreleri pahalıya mal olur

Güçlü bir teknik destek stratejisine sahip olmanın neye mal olduğunu öğrenin.

Teknik belgeyi okuyun

IBM Farklı Satıcı Firma Destek Hizmetleri Tahmin Aracı

Teknoloji desteğinizi IBM ile konsolide ederek ne kadar tasarruf sağlayabileceğinizi görün.

Toplam sahip olma maliyetinizi hesaplayın