İşletmeniz için neler yapabilir

IBM SPSS Regression, kategorik sonuçları tahmin etmenizi ve çeşitli doğrusal olmayan regresyon yordamlarını uygulamanızı sağlar. Müşterinin satın alma alışkanlıkları, çözüm yanıtları ya da kredi riskinin analizi gibi olağan regresyon tekniklerinin sınırlayıcı ya da uygunsuz olduğu iş ve analiz projelerine yordamları uygulayabilirsiniz. Yazılım aynı zamanda analitik sürecinde veri analizi aşaması için SPSS Statistics yeteneklerini genişletmenizi sağlar.

İkiden fazla kategori kullanın

Evet/hayır yanıtları gibi kısıtlamalardan sizi kurtaracak, çok terimli mantıksal regresyonu kullanın.

Verilerinizi 2 gruba ayırın

Satın alıp almama ve oylayıp oylamama gibi iki değerli değişkenleri tahmin etmek için binary lojistik regresyon olanağını uygulayın.

Modeller üzerinde daha fazla denetim elde edin

Model denetimi için kısıtlanmış ve kısıtlanmamış doğrusal olmayan regresyon yordamlarını kullanın. Örneğin, parametre tahminlerine ilişkin kısıtlamaları belirtin ya da standart hataların bootstrap (önyükleme) tahminlerini elde edin.

Temel özellikler

  • Ağırlıklı en küçük kare regresyonu
  • Probit analizi
  • Tahmin seçimi
  • İki aşamalı en küçük kare regresyonu

İşleyişini göster

Satın alın ve başlayın