İşletmeniz için neler yapabilir

IBM SPSS Forecasting, zaman serisi verilerini kullanarak yeni ve deneyimli kullanıcıların kısa sürede güvenilir tahminler geliştirmesini sağlayan gelişmiş yetenekler sunar. Daha az uzmanlığa sahip olan kişiler birden çok değişkeni bütünleştiren kapsamlı tahminler oluşturabilirken, deneyimli tahminciler modellerini doğrulamak için yazılımı kullanabilir. Zaman serisi tahmin örnekleri arasında bir çağrı merkezinde her gün çalışması gereken kişi sayısı tahmini ya da belirli bir ürün ya da hizmet gereksinimine ilişkin tahmin yer alır.

Tahmin modellerini kolaylıkla oluşturun

Veri kümesi boyutundan ya da değişken sayısından bağımsız olarak güvenilir tahminler geliştirin. Gelişmiş zaman serisi modelleme yordamları, kısa sürede tahminler oluşturmanıza yardımcı olur.

Otomatikleştirilmiş testle hataları azaltın

Model seçimi ve parametreleri otomatikleştirin ve verilerinizi mevsimsellik, aralıklılık ve eksik değerler açısından test edin.

Sonuçları açıklayın

Güven aralıklarını ve uygunluğu gösteren, yüksek çözünürlüklü grafikler sağlayın. R2, kök ortalama kare hatası, ortalama mutlak hata, maksimum mutlak hata ve olağanlaştırılmış BIC ölçümler arasındadır.

Diğer dosyalarda ve biçimlerdeki verileri paylaşın

Diğer uygulamalardaki verileri ve sonuçları bütünleştirin. Çıktılarınızı HTML ya da XML biçiminde yazdırarak kurumsal intranetlerde gönderi alışverişi gerçekleştirin. Modelleri SPSS Statistics veri dosyaları olarak da kaydedebilirsiniz.

Temel özellikler

  • Yeni kullanıcılar için kılavuzlu analiz
  • Deneyimli analistler için daha çok seçenek
  • Model yönetimi
  • Gereksinim duyduğunuz düzeyde tahmin oluşturma

İşleyişini göster

Satın alın ve başlayın