Öne çıkan özellikler

Anket verilerinin doğru analizi

Sihirbazlardan biriyle çalışmaya başlayın. Etkileşimli arabirimi kullanarak planlar oluşturun, verileri analiz edin ve sonuçları yorumlayın. Her plan bir şablon işlevi görür ve kararları kaydetmenizi sağlar. Daha sonra belirli bir olayın zamanını ya da sayısal, sıralı ve kategorik sonuçlarını tahmin etmek için karmaşık sistemlere yönelik özel olarak tasarlanmış yordamları kullanın.

Regresyonlar ve genel doğrusal modeller

Lojistik regresyon: grupları daha doğru tanımlamak için örnek tasarımını dikkate alırken kategorik sonuçları (örneğin, ürününüzü satın alma olasılığı en yüksek kişiler) tahmin edin. Sıralı regresyon: müşteri memnuniyeti (düşük, orta ya da yüksek) gibi sıralı sonuçları tahmin edin. Cox regresyonu: karmaşık örnekleme yöntemleriyle gösterilen örnekler için bir olayın zamanını tahmin edin. Genel doğrusal modeller: örnek tasarımı dikkate alırken sayısal sonuçları tahmin edin.

Sihirbazlar

Kullanımı Kolay Örnekleme sihirbazı, bir örnek tasarlama ve çizme sürecinde size rehberlik eder. Analiz Hazırlığı sihirbazı, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) Ulusal Sağlık Envanteri Anketi verileri gibi analiz için genel kullanıma açık veri kümelerinin hazırlanmasına yardımcı olur.

Örnek tasarım bilgileri

Katmanlı örnekleme: örneğinizin kesinliğini artırın veya anket topluluğunun alt gruplarından örnek seçerek önemli gruplardan temsili bir örneğin sağlanmasına yardımcı olun. Kümelenmiş örnekleme: örnekleme birimlerine ilişkin kümeleri ve grupları seçin. Çok aşamalı örnekleme: topluluktaki öğe gruplarına dayalı bir örnek seçin, daha sonra ilk aşamadaki örnekte seçili her birimden bir alt örnek tasarlayarak ikinci aşama örneği oluşturun.

Teknik ayrıntılar

Yazılım gereksinimleri

IBM SPSS Complex Samples, geçerli bir IBM SPSS Statistics Base lisansı gerektirir.

  • Önkoşul: IBM SPSS Statistics

Donanım gereksinimleri

  • İşlemci: 2 GHz ya da daha hızlı
  • Ekran: 1024 x 768 ya da daha yüksek
  • Bellek: 4 GB RAM gerekli, 8 GB RAM ya da üstü önerilir
  • Disk Alanı: 2 GB ya da daha fazla