İşletmeniz için neler yapabilir

IBM SPSS Complex Samples, anket analizine örnek tasarımları dahil ederek karmaşık örnek tasarımlarından standart hataların ve istatistiklerin hesaplanmasına yardımcı olur. IBM SPSS Statistics'in bu modülü, katmanlı, kümelenmiş ya da birden çok aşamalı örnekleme gibi planlama araçları sunar. Alt topluluk değerlendirmeleri diğer alt toplulukları da dikkate alacağından verilerinizle ilgili daha doğru bir resim üretebilir. Birden çok aşamalı tasarımdan verileri analiz ederken doğru nokta tahminlerine erişebilir, basit olmayan rastgele örneklerden sayısal ve kategorik sonuçları tahmin edebilir ve en çok 3 aşamaya açıklama getirebilirsiniz.

Sonuçların doğruluğunu artırın

Örneğinizin kesinliğini artırın ya da önemli gruplardan temsili örnek sağlayın. Daha üst aşamalı bir örnek seçmek için birden çok aşamalı örneklemeyi kullanın.

Analizi hızlandırın, verimliliği artırın

Anket planlama parametrelerini koruyun. Veri kümelerini yayınlayın ve şablonlar olarak planları yeniden kullanın. Anketleri daha uygun maliyetli hale getirmek için örnekleme birimleri gruplarını ya da kümelerini seçin.

Karmaşık anket verilerini yönetin

Tek yönlü sıklık tablolarını veya iki yönlü çapraz tabloları görüntüleyin. ANOVA ve ANCOVA ile doğrusal regresyon oluşturun. Ortalamaları, toplamları ve oranları tahmin edin. Ve daha fazlasını gerçekleştirin.

Veri ve anket analizini hızlandırın

Örneklerin nasıl tanımlandığını ve standart hataların nasıl tahmin edildiğini belirtmek için kullanışlı sihirbazlardan yararlanın, şemaları tanımlayın ve örnekleri çizin. Bir topluluktaki karmaşık ve olasılığa dayalı örnekleri seçin.

Temel özellikler

  • Anket verilerinin doğru analizi
  • Regresyonlar ve genel doğrusal modeller
  • Sihirbazlar
  • Örnek tasarım bilgileri

Bulutta güvenlik ve gizlilik