İşletmeniz için neler yapabilir

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services kuruluş genelinde tahmine dayalı analitiğin devreye alınmasını ve paylaşılmasını sağlar. Bu çözüm, tahmine dayalı analitik süreçlerinin yönetimi ve denetimi için gelişmiş yetenekler ve analitik varlıklarının merkezi ve güvenli olarak depolanmasını sağlar. Ayrıca, kullanıcılara analitik sonuçlarını sunacak gelişmiş mekanizmalar da sağlar.
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Kuruluş genelinde analitiği paylaşın

Analitik varlıklarını merkezi bir havuzda yöneterek kullanıcıların diğerleriyle paylaşmasını, modelleri ve diğer varlıkları yeniden kullanmasını ve en iyi uygulamaları standartlaştırmasını sağlayın.

Süreçleri otomatikleştirin

Daha tutarlı sonuçlar için birden çok adım ve araç içerenler de dahil olmak üzere analitik süreçlerini oluşturun ve otomatikleştirin.

Var olan altyapıyla bütünleştirin

Standart programlama araçları ve arabirimleriyle bütünleştirirken göz önündeki iş süreçlerine analitik sonuçlarını yerleştirin.

Verilerinizin güvenliğini sağlayın

Sürüm denetimini kullanarak analitik varlıklarına erişimi denetleyin. Kimlik doğrulama ve tekli oturum açma yetenekleri için var olan kimlik doğrulama sistemleriyle de bütünleştirebilirsiniz.

Temel özellikler

  • İşbirliği desteği
  • Otomatikleştirilmiş süreçler
  • Daha hızlı devreye alın
  • Erişim ve sürüm denetimi

Bulutta güvenlik ve gizlilik