İşletmeniz için neler yapabilir

IBM SPSS Categories, verilerinizdeki ilişkileri görselleştirmenizi ve keşfetmenizi ve bulgularınıza göre sonuçları tahmin etmenizi sağlar. Sayısal, sıralı ya da sırasız kategorik tahmin değişkenleri birleşiminden nominal, sıralı ya da sayısal sonuç değerlerini tahmin etmek için kategorik regresyon yordamlarını kullanır. Yazılım tahmine dayalı analiz, istatistiksel öğrenme, algısal eşleşme ve tercih ölçeklendirmesi gibi gelişmiş teknikler içerir.

Çok değişkenli verilerinizi yorumlayın

Çok değişkenli verilerinizi ve ilişkilerini daha kolay analiz etmek ve yorumlamak için çeşitli tekniklere erişin. Artık kategorik veya boyutsal verilerle sınırlı değilsiniz.

Temeldeki ilişkileri görün

Açıkça görülen ilişkilerin ötesini görmek için algısal eşlemeleri, ikili ve üçlü çizişleri kullanın.

Nominal ve sıralı verileri kullanın

Sonuçları tahmin edip ilişkileri açığa çıkarmak üzere geleneksel regresyon, temel bileşenler ve kanonik korelasyon yordamlarına benzer yordamlarla çalışarak her iki türde verileri daha iyi anlayın.

Veri kümelerini görsel olarak yorumlayın

Satırların ve sütunların puanları, sayıları, derecelendirmeleri, sıralamaları ya da benzerlikleri gösteren büyük tablolarda nasıl ilişkilendirildiğini görün.

Sonuçları açıkça gösterin

Algısal eşleşmeleri ve ikili çizişleri açığa çıkarmayı kullanarak verilerinizdeki ilişkileri açıkça görmek için kullanışsız tablolarla yetinmeyin.

Yeni düzenleme yöntemleri ekleyin

Parametre tahminlerini durağanlaştırarak Ridge regresyonuyla, Lasso ve Elastic Net ile tahmin doğruluğunu artırın.

Temel özellikler

  • Kategoriler arasındaki farkları analiz edin
  • Tamamlayıcı bilgileri dahil edin
  • İlişkileri açığa çıkarın
  • Kategorik verilerle kolayca çalışın
  • Kategorik regresyon yordamlarını kullanın
  • Optimum ölçeklendirmeden yararlanın
  • Algısal eşleşmeleri kullanarak sonuçlarınızı anlaşılır şekilde sunun
  • Bu optimum ölçeklendirme ve boyut azaltma tekniklerini edinin

İşleyişini göster

Satın alın ve başlayın