İşletmeniz için neler yapabilir

Önyükleme, modelin istikrarının test edilmesi için yararlı bir tekniktir. IBM SPSS Bootstrapping bunu etkin ve kolay hale getirmeye yardımcı olur. IBM SPSS Statistics'in bu modülü, orijinal örnekten yenisiyle değiştirme yoluyla yeniden örnekleme oluşturarak tahmin edicinin örnek dağıtımını tahmin eder. Standart hataları ve bir giriş parametresinin güven aralıklarını (ortalama, medyan, oran, olasılık oranı, korelasyon katsayısı, regresyon katsayısı ve diğerleri) tahmin edebilirsiniz. Önyükleme örneği sayısını denetleyin, rastgele bir sayı belirleyin ve basit ya da katmanlı yöntemin uygun olduğunu belirtin.

Tahminleri hızlandırın

Orijinal örnekten yenisiyle değiştirme yoluyla yeniden örnekleme oluşturarak tahmin edicinin örnek dağıtımını hızlı ve kolay bir biçimde tahmin edin.

Doğruluğu artırın

Toplulukta bulunabileceklere ilişkin daha doğru bir görünüm için bir veri kümesinin binlerce alternatif sürümünü oluşturun.

Modellerin istikrarını ve güvenirliğini sağlayın

Uç değerlerin ve olağan dışı durumların etkilerini azaltarak analizinizin doğruluğunu ya da uygulanabilirliğini sağlayın. Modellerin oluşturulması için daha kapsamlı veri görünümü elde edin.

Temel özellikler

  • Standart hataları ve güven aralıklarını tahmin edin
  • SPSS'de analitik modellerin ve yordamların istikrarını test edin
  • Önyükleme örneği sayısını kolayca denetleyin
  • Verilerinizin eksiksiz görünümünü elde edin

Bulutta güvenlik ve gizlilik

İşleyişini göster

Satın alın ve başlayın