İşletmeniz için neler yapabilir

Karmaşık ilişkiler için tasarlanmış istatistikle sonuçların güvenilirliğini ve doğruluk analizini iyileştirin. Bir IBM SPSS Statistics modülü olarak IBM SPSS Advanced Statistics, bir dizi kapsamlı tek ve çok değişkenli analitik tekniği ve modeli sağlar: genelleştirilmiş doğrusal karışık modeller (GLMM), genel doğrusal modeller (GLM), karışık model yordamları, genelleştirilmiş doğrusal modeller (GENLIN) ve genelleştirilmiş tahmin denklemleri (GEE) yordamları. Medikal araştırma, üretim, farmasötik ve pazar araştırması gibi alanlarda gerçek sorunların çözümüne yardımcı olmak için verilerden daha kapsamlı öngörüler edinin.

Temel analizin ötesine geçin

Birden çok sonuç ya da zaman içinde sonuç için analizi iyileştirin, verileri hiyerarşik yapıyla analiz edin ya da bir olaya kadar zamanın uzunluğunu tahmin edin.

Esnek modeller oluşturun

GLM yordamı, bağımlı bir değişkenle ile bir grup bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi açıklamanızı sağlar. Modeller arasında doğrusal regresyon, ANOVA, ANCOVA, MANOVA ve MANCOVA bulunmaktadır.

İç içe geçmiş bir yapıya sahip verilerle daha iyi çalışın

Doğrusal karışık modeller yordamı, GLM yordamında kullanılan modeller üzerinde genişletilir, böylece korelasyon ve sürekli olmayan değişebilirlik gösteren verileri analiz edebilirsiniz.

Daha kapsamlı modeller uygulayın

Verileriniz daha basit tekniklerin gerektirdiği varsayımlara uymadığında sayım verilerinin çok yönlü tablolarının modellemesi için log-doğrusal ve hiyerarşik log-doğrusal analizi uygulayın.

Olay geçmişini ve süre verilerini analiz edin

Kısmi arıza, kullanım ömrünün sonu ya da sağkalım gibi uçbirimlerdeki olayları anlamak için yaşam çevrimini ya da süre verilerini inceleyebilirsiniz.

Temel özellikler

  • Genel doğrusal modeller (GLM)
  • Genelleştirilmiş doğrusal modeller (GENLIN)
  • Doğrusal karışık modeller/hiyerarşik doğrusal modeller (HLM)
  • Genelleştirilmiş tahmin denklemi (GEE) yordamları
  • Genelleştirilmiş doğrusal karışık modeller (GLMM)
  • Sağkalım analizi yordamları

İşleyişini göster

Satın alın ve başlayın