Şirket içi blok depolamaya hibrit bulut işlevi ekleyin

IBM Spectrum Virtualize ve IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud yazılımları birlikte şirket içi ve bulut veri merkezleri arasında veya farklı bulut merkezleri arasında ikizlemeyi destekler. Bu işlevler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

  • Şirket içi ve bulut veri merkezleri arasında veya farklı bulut veri merkezleri arasında veri geçişi yapılması
  • Şirket içi ve bulut veri merkezleri arasında veya farklı bulut veri merkezleri arasında olağanüstü durum kurtarma stratejilerinin uygulanması
  • Verilerin şirket içi kaynaklardan kolay bir şekilde eşlenmesiyle bulut tabanlı DevOps sağlanması
  • Temel IBM Cloud Endurance veya Performance blok depolamanın sağladığı işlevlerin ve performansın FlashCopy ve EasyTier gibi gelişmiş veri hizmetleriyle artırılması.

Zaten sahip olduğunuz depolama için hibrit bulut

Şirket içi yazılımlarla birlikte çalışarak, 400'den fazla desteklenen depolama sisteminden verileri eşleyebilir veya verilerin geçişini sağlayabilirsiniz. Böylece, çok büyük bir yeni yatırım yapmadan hibrit bulut yeteneği ekleyebilirsiniz.

Bulut için tasarlanmış devreye alma

Minimum çabayla devreye almayı hızlandırmak için otomatik komut dosyası oluşturulmasını sağlayan, dünya çapındaki 25 IBM Bulut veri merkezindeki sunucular ve depolama alanları arasından seçim yapın.

Esnek kullanıma dayalı fiyatlandırma

IBM Bulut sunucuları ve depolama çözümleri ile IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud yazılımı, daha fazla kapasite esnekliği için ek yazılım ölçümleriyle kullanım temelinde aylık olarak fiyatlandırılır.