IBM Spectrum Discover'ın temel özellikleri

YENİ! Otomatik güncellemeyle Red Hat Ceph entegrasyonu

Red Hat Ceph 4.0 artık Ceph nesneleri veya dosyalarındaki değişikliklerin veya yeni verilerin gerçek zamanlı olarak alınmasını ve otomatik olarak güncellenmesini destekler.

Farklı türlerdeki dosya ve nesne depolaması sistemlerini destekler

IBM Spectrum Scale, IBM Cloud Object Storage, IBM Spectrum Protect, Dell EMC Isilon, NetApp, Amazon S3 ve Ceph de dahil olmak üzere şirket içi ve bulut üzerindeki, IBM ve IBM dışı depolama sistemlerini destekler.

Verilerin sınıflandırılması için ilkelere dayalı meta veri etiketlemesi

IBM Spectrum Discover kaynak depolama sistemlerinden sistem meta verilerini otomatik olarak yakalar, arama sonuçlarından özel meta veriler oluşturur ve Action Agent API'si kullanarak dosya başlıkları ve içeriğindeki anahtar sözcük meta verilerinin çıkarılmasını sağlar. Sonuç olarak tek bir merkezi çözüm kullanılarak yönetilen zengin bir dosya ve nesne meta verileri katmanı ortaya çıkar.

Gösterge panosu ve özelleştirilebilir raporlama

Gösterge panosu, tek bir bakışta kullanıcı ortamını gösterir. Kullanıcının neleri görüp neleri göremeyecekleri rol tabanlı erişim denetimleri kullanılarak belirlenir. Gösterge panosu, olası yinelenen dosyalar hakkındaki bilgileri ve kayıtlı depolama sistemlerinin kapasitesi ve kullanımını gösterebilir. Daha fazla kayıt ayrıntısı isteyen kullanıcılar için IBM Spectrum Discover, özelleştirilebilir raporlar sağlar. Hem özet hem ayrıntılı raporlar oluşturulabilir.

Yeniden tarama olmadan sürekli meta veri alımı

IBM Cloud Object Storage ve IBM Spectrum Scale ile birlikte kullanıldığında bu yazılım, sürekli meta veri alımı sağlar. Yerleşik bağlayıcılar, IBM Cloud Object Storage ve IBM Spectrum Scale ile entegrasyon sağlar. Canlı etkinlik bildirimleri, sürekli meta veri işlemesini otomatikleştirir. Meta veri dizinlemesi, hızlı veri sorguları sağlar. Müşteriler, 8 saatlik bir gün içinde 1 milyara kadar dosyayı, saniyede 30.000'e kadar kaydı tarayabilir.

Gerçek zamanlı veri içgörüleri

Müşteriler, bağlama en yakın dosyaları ve nesneleri birkaç saniyede bulmak için, çok kategorili hızlı aramayı kullanabilir. Birkaç saniyede milyarlarca kaydı sorgulayabilirler. Ayrıntılı grafik öğeleri içeren gösterge panoları depolama yönetiminin kolaylaştırılmasına, özelleştirilebilir raporlar ise denetim ve iletişimin kolaylaştırılmasına yardımcı olur.

Hızlı arama, veri varlıklarının kısa sürede keşfedilmesini sağlar

Meta veri yönetim yazılımı, kullanıcıların dizinlenmiş kayıt alt kümelerini kısa sürede bulmalarına yardımcı olmak için hem bir arama çubuğu hem daha gelişmiş bir arama bölmesi sağlar. Arama sonuçları, arama ölçütleriyle ilişkili bilgileri içeren sütun halindeki bir tabloda görüntülenir. Kullanıcının görebilecekleri veya göremeyecekleri rol tabanlı erişim denetimleri kullanılarak belirlenir.

İçerik tabanlı etiketleme ve arama

Desteklenen dosya türlerinin içeriğinde bulunan kullanıcı tanımlı anahtar sözcüklerin kullanılmasına bağlı olarak özel meta veri etiketlerini uygulayın ve daha sonra bu etiketleri kullanarak düşük gecikme süreli aramalara sahip verileri bulun.

Güvenli ve genişletilebilir mimari

Rol tabanlı erişim denetimi, yalnızca yetkili kullanıcıların verilere erişmesini sağlar. Action Agent API, müşterinin geliştirdiği ve/veya üçüncü kişi yazılımlarıyla entegrasyonu destekler ve ilke motoru askıları otomatikleştirilmiş iş akışları sağlar.

Hassas verileri otomatik olarak belirleyin ve sınıflandırın

Spectrum Discover, belirli türdeki hassas veya kişisel bilgileri içeren verileri otomatik olarak belirler ve sınıflandırır.

Topluluk tarafından desteklenen üçüncü kişi uzantı kataloğu

IBM Spectrum Discover Action Agent Catalog, müşterilerin, kendi kodlarını yazmaları gerekmeksizin IBM Spectrum Discover yeteneklerini keşfetmeleri için topluluk tarafından desteklenen bir ekosistemden üçüncü kişi Action Agent'ları keşfetmelerini, kurmalarını ve yönetmelerini sağlar.