Öne çıkan özellikler

Otomatikleştirilmiş ve dinamik, harici buluttan ek kapasite kullanımı

İş yüklerine ilişkin talebe ve ilkeye bağlı olarak, tesislerde ve bulut üzerinde bulunan anasistemlerin hibrit bileşimine yönelik destek sayesinde, ek kaynakların kümenize eklenme ve kümenizden çıkarılma işlemleri otomatik olarak yapılır.

Tek bölmeye ilişkin yönetim ve izleme

Yönetimi, yatay ölçeklenebilir, dağıtılmış bir altyapı genelinde basitleştirin.

Çok kullanıcılı, bütünleşik uygulama platformu

Spark ve diğer çerçeveler için çoklu kullanımı desteklemek amacıyla, alt seviyede ayrıntılandırılmış ve dinamik tahsise yönelik teknolojilerle genişletilmiş, eklenen Spark dağıtımını kullanın.

Spark yaşam döngüsü yönetimi

Spark ürününün farklı sürümlerinin aynı anda devreye alımını destekleyin.

Çok boyutlu ölçekleme

Kaynakların esnek tahsisiyle birlikte, bilgi işlem ve depolama altyapısının bağımsız ölçeklemesini, bilgi işlem kaynakları ve bellek için uygulama gereksinimlerine uygun şekilde kullanın.

Spark bütünleştirmesi

Bütünleşik Spark dağıtımını kullanın.

Teknik ayrıntılar

Yazılım gereksinimleri

IBM Spectrum Conductor with Spark ürününü yapılandırmak için aşağıdaki yazılım gereksinimleri karşılanmalıdır:

    Donanım gereksinimleri

    IBM Spectrum Conductor with Spark ürününü yapılandırmak için aşağıdaki Donanım gereksinimleri karşılanmalıdır:

      Satın alın ve başlayın