İşletmeniz için neler yapabilir

IBM® SDK for Node.js - z/OS®, uygulama tasarımına ve geliştirmeye yönelik modüle dayalı, yüksek düzeyde ölçeklenebilen ve çevik uygulamaları teşvik eden bir yaklaşım sağlar. Node.js, popüler JavaScript dilinde kodlama gerçekleştirerek, kurumsal müşterilerin zengin JavaScript geliştirici yeteneklerinden ve kaynaklarından yararlanmasına imkan tanır. Node.js, tipik olarak daha kısa sürede ve daha az sayıda kod satırı ile geliştirilen uygulamalarla, kurumsal müşterilerin dijital dönüşümle bağlantılı müşteri gereksinimlerine daha kısa sürede yanıt vermek için mevcut IBM Z® uygulama kümelerini verimli bir biçimde tamamlamasına olanak sağlayabilir.
IBM SDK for Node.js - z/OS

Uygulamaların teslimini hızlandırın

450.000'den fazla açık kaynak modülü uygulamalarınıza eklenebilir ve bu da uygulamalarınızı daha kısa sürede tamamlamanıza olanak sağlar.

Performansı artırın

IBM SDK for Node.js - zOS, veri çıkışının önemli ölçüde artırılması ve yanıt süresinin kısaltılması için veriler ile iş açısından kritik önem taşıyan mevcut uygulamaların aynı yerde barındırılmasından yararlanabilir.

Geliştirme için harcanan çabayı azaltın

Aynı dilde uçtan uca uygulamalar oluşturmak için aynı teknolojiden ve beceri havuzundan yararlanabilirsiniz.

Birinci sınıf IBM desteğini alın

Üstün IBM hizmeti ve desteği ile birlikte sunulur.

Temel özellikler

  • Node.js V6.x
  • npm JavaScript package manager
  • V8 JavaScript motoru
  • ECMAScript desteği
  • Zamanuyumsuz G/Ç
  • Uygulama ölçüleri (appmetrics)
  • C/C++ derleyici