İşletmeniz için neler yapabilir

IBM Cognos Command Center, self servis süreç otomasyonu sağlar. Tek bir arabirim aracılığıyla, geçici bir temelde otomatik süreçleri görüntülemenizi ve çalıştırmanızı, sorunları daha kısa sürede tanılayıp ele almanızı sağlar. Çözüm, çeşitli yazılım ortamlarında çalışma karmaşıklığını azaltarak ve size daha fazla kolaylık ve denetim sunarak işiniz için en önemli olan şeye odaklanmanızı sağlar.
IBM Cognos Command Center

Merkezi kontrol ve uyumluluk

Yöneticiler ve kullanıcılarla ayrıntılı denetim kayıtlarını ve durum raporlarını proaktif olarak paylaşarak kontrol yeteneğini ve görünürlüğü artırın.

Kendi kendine hizmet otomasyonu

İş kullanıcılarının süreçleri kendilerinin yürütmesini sağlayarak süregelen destek ve uygulama bakım maliyetini azaltın.

Bulut uygulamaları için destek

Uygulamaların tesiste ya da bulutta olmasından bağımsız olarak uygulama süreçlerinizi bütünleştirme.

Bulutta güvenlik ve gizlilik