IBM Z Operations Insight Suite işletmeniz için neler yapabilir?

IBM Z® Operations Insight Suite operasyonel analitik ürünleri büyük veriyle ilgili birçok engelin üstesinden gelir. Bu çözümler, IBM Z operasyon verilerinin analizi ve temel işlemleri için tek noktadan kontrol imkanı sunar. Kuruluşunuzun, z/OS® tabanlı veri merkezi operasyonlarına ilişkin kapsamlı içgörüler elde etmek için ihtiyaç duyduğu tek noktadan veri toplama olanağını sağlar.

IBM Z Operations Insight Suite'de şunlar bulunur:

  • IBM Z Decision Support for Capacity Planning V2.1
  • IBM Z Operations Analytics V4.1
  • IBM Z Common Data Provider V2.1
IBM Z Operations Insight Suite

İçgörülere daha hızlı erişim

zIIP'ye uygun işlemlerle birlikte gerçek zamanlıya yakın veri toplama ve düzenleme sayesinde ek yükünüzü azaltabilir ve neredeyse gerçek zamanlı analizler yapabilirsiniz.

Modern görselleştirme

Cognos® Analytics'te sağlanan temel performans ölçümleri ve kapasite planlamasıyla ilgili kullanıma hazır gösterge panoları elde edin. Splunk ve/veya Elastic Stack.

Gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını tahmin edin

Var olan kapasite ve büyüme eğilimlerini temel alarak gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını tahmin etmek için yerleşik tahmin yeteneklerini kullanın.

Sorun çözümünü hızlandırın

BT operasyonları ortamınızın durumuyla ilgili somut içgörüler elde edin, sorun belirleme, izole etme ve onarım sürecini hızlandırın.

Gelecekte kullanmak üzere geçmiş verileri kaydedin

Performans raporlaması, hizmet seviyesi yönetimi ve operasyonel planlamada kullanılmak üzere geçmiş kurumsal BT kullanımı bilgilerine kolay erişim için güvenlik verilerini toplayın.

Kesintileri azaltın

Olağan sistem davranışını temel almak, operasyonel olağandışı durumları proaktif olarak belirlemek ve bu durumlar ortaya çıktığında operasyon ekibini bilgilendirmek için makine öğrenimini kullanın.

IBM Z Operations Insight Suite temel özellikleri

  • Temel performans ölçümlerinin sürekli olarak düzenlenmesi
  • Kullanıma hazır gösterge panoları
  • Gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını öngörmenizi sağlayan tahmin yetenekleri
  • R4HA ve Özel Fiyatlandırma için gelişmiş raporlama
  • Kuruluş genelinde operasyon görünürlüğü
  • Olağandışı iş yükü davranışlarını belirleyin

İşleyişini göster

Satın alın ve başlayın