Ürünle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?

Bu ürün, ürüne ilişkin kullanımlar ve işletmenize nasıl yardımcı olabileceği hakkında ayrıntılı bilgileri keşfedin.

Teknik belgeler

Bu ürünün kullanımıyla ilgili yönlendirmeleri ve en iyi uygulamaları bulun.

Büyük veri dünyasında operasyonel risk yönetimi

Operasyonel risk çözümlerinin, bir kuruluşun risklerin farkında olmasını sağlamak için büyük veri potansiyelinden her anlamda nasıl yararlandığını keşfedin.

Teknik belgeyi okuyun

Yönetişim, risk ve uyumluluğun gelişimi

IBM yazılımlarının, yöneticilere zararları azaltma ve performansı iyileştirme becerilerini nasıl sağlayabileceğini öğrenin.

Teknik belgeyi okuyun

Diğer kaynaklar

Bu ürünün işletmenize nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

IBM OpenPages İlke ve Uyumluluk Yönetimi

IBM OpenPages Yönetişim, Risk ve Uyumluluk Platformu ile ilke ve uyumluluk yönetimi modülü hakkında bilgi edinin.

Videoyu izleyin

Yönetişim, risk ve uyumluluk yönetiminin finansal değerinin anlaşılması

Yatırım getirisini hesaplama çerçevesini sağlayabilecek yönetişim, risk ve uyumluluk çözümleriyle ilişkili taktiksel ve stratejik avantajları keşfedin.

Araştırma belgesini okuyun