İşletmeniz için neler yapabilir

IBM GRC on Cloud, boyutları ya da faaliyet alanları ne olursa olsun her tür kuruluşa yönelik olarak, IBM tarafından barındırılan ve çevrimiçi hizmet olarak sunulan önceden yapılandırılmış bir risk yönetimi çözümü sağlar. GRC on Cloud sayesinde kuruluşlar, şirket bünyesinde devreye alınan bir çözümün BT, personel ve altyapı maliyetleri olmaksızın operasyonel riskin belirlenmesine, analiz edilmesine ve yönetilmesine olanak sağlayan gelişmiş bir risk çözümünden yararlanırlar.
IBM OpenPages with Watson on Cloud

Risk göstergesi takibi ve senaryo analizi kullanın

Riski ve performansı izleyin ve farklı senaryolar altında etkiyi değerlendirin.

Yapılandırılmış hızlı başlangıç hizmeti alın

Uygulamayı hızla tamamlayın ve iş avantajları elde edilmesini hızlandırın.

Tek veri havuzu

Tüm risk belgeleri, sonuçlar ve veriler için merkezi bir kaynak olarak tek bir veri havuzu kullanın.

İş kolu ile C-yöneticileri kararlarında destekleyin

Kuruluş çapında, anlaşılır, risk bilgisine dayalı öngörüler sağlayan gösterge panolarıyla iş zekası ve kritik karar desteği elde edin.

Bulut yetenekleri, maliyet tasarufu ve veri şifreleme

Kuruluşunuza bulut tabanlı hizmetin tüm avantajlarını sunmak için IBM SoftLayer® küresel veri merkezlerini ve ağ altyapısını kullanır.

Bulutta güvenlik ve gizlilik

IBM Cloud olanaklarını kullanırken şirketiniz, güvenlik, gizlilik veya risk düzeylerinden ödün vermeden değişen iş gereksinimlerine hızla uyum sağlayabilir ve ölçeklendirme yapabilir. IBM Cloud güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinin

Bu olanak, seçtiğiniz sürüme bağlı olarak aşağıdaki sektörel ve küresel uyumluluk standartlarını karşılamaktadır.

  • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework
  • ISO 27001
  • ISO 27017
  • ISO 27018

Belirli bir olanağın sürümüne ilişkin uyumluluk ve sertifikasyonlar hakkında bilgi edinmek için Bulut Hizmetleri veri güvenliği ve gizliliği veri sayfaları kaynağına başvurun.