IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux

IBM Tivoli® OMEGAMON® XE on z/VM® and Linux®, Linux on IBM Z® Systems performans verileri görünümlerinin yanı sıra Performance Toolkit for VM'den çekilen z/VM verilerini de görüntülemenize olanak sağlar. Bu çoklu görünüm yeteneği, sorunları daha hızlı şekilde çözümlemenize ve karmaşık ortamları daha etkin bir biçimde yönetmenize yardımcı olur.
IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux

Linux işlemlerini yan yana karşılaştırın

Sorunları hızlı şekilde anlayıp çözümlemek için diğer önemli sistemlerdeki ayrıntılı performans metrikleriyle Linux işlemleri verilerini yan yana görüntüleyin.

İlgili verileri bir araya getirin

Sistem performansını değerlendirmek için IBM Tivoli Monitoring Agent for Linux on Z Systems tarafından toplanan verilerle Performance Toolkit for z/VM (bu ürün için bir önkoşul) içindeki verileri kullanın.

Dinamik çalışma alanı bağlantısı

Dinamik Çalışma Alanı Bağlantısını kullanarak Tivoli Enterprise Portal çalışma alanları arasında daha kolay gezinin.

Sanal makineler için iş yüklerini izleyin

Sanal makineler, gruplar ve LPAR'lar için iş yüklerini görüntüleyip izleyin ve CPU kullanımı, depolama, mini diskler ve TCP/IP gibi z/VM ve Linux kaynak kullanımıyla ilgili raporları görüntüleyin.

Yüksek düzeyli görünümler

Katılımcılarınızın, sistem performansının işi ve kâr hanesini nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olun.

Ayrıntılı görünümler

Birden çok uygulamaya, platforma ve sisteme yayılan karmaşık sorunları daha kolayca izlemek ve ilgili bilgileri paylaşmak için ayrıntılı görünümleri kullanın.