Sorunları bulma ve eyleme geçme

IBM® OMEGAMON® for Messaging on z/OS® ürünü, IBM MQ ve IBM Integration Bus için iş uygulaması ve sistem kullanılabilirliği ve kapasitesini izler. Gerçek zamanlı ve geçmiş veri analizi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Önceden tanımlı sektörün en iyi uygulamalarını kullanarak sorunları belirleyin ve düzeltici eylemler gerçekleştirin. Önceden tanımlı çalışma alanlarında ileti hızları, kuyruk süreleri, kanal gönderim hızları ve geçen ileti akışı ve CPU süreleri gibi istatistiki bilgiler sağlanır. z/OS ortamlarının yönetimine yönelik tek bir araç kümesi IBM Performance Management Suite for z/OS'nin bir parçası olarak satın alınabilir.

Üretkenliği geliştirin

Karmaşık IBM ileti sistemi ortamlarının otomatik keşfi ve izlemesi gibi kullanıma hazır yeteneklerle üretkenliği artırın ve yönetim maliyetlerini azaltın.

Maliyetleri düşürün

BT yaşam döngüsü maliyetlerini azaltmaya yardımcı olmak için operasyonlar, test ve geliştirme arasında doğrudan bağlantı kurun.

Yönetimi merkezileştirin

IBM MQ için yapılandırma yönetimini basitleştirin. Kurumsal MQ yapılandırmalarının otomatik devreye alımını tanımlayın, doğrulayın ve zamanlayın. Kuyruk yöneticisi ve aracı performansı ölçümlerini tek bir noktadan görüntüleyin.

Basitleştirilmiş kullanım

IBM Tivoli® Enterprise Portal ve gelişmiş 3270 arabiriminden performansı takip etmek için grafikleri ve tablo verilerini kullanın.