Multi-site Workload Lifeline işletmeniz için neler yapabilir?

IBM® Multi-site Workload Lifeline, IBM MQ® küme iş yüklerine ilişkin TCP/IP iş yükleri ve iletileri için bağlantıların yönlendirilmesini etkileyerek kritik iş yükü işlemlerinde akıllı yük dengelemesi yapılmasını sağlar. Yönlendirme, neredeyse sürekli kullanılabilirlik sağlamak üzere iki yerde yapılır.

Planlı olmayan kesintiler için kurtarma süresi, iş yükü hataları tespit edilerek ve başka bir yere yönlendirilerek azaltılır. İş yüklerinin minimum kesintiyle başka bir yere taşınması yoluyla, planlı olmayan kesintilerin etkisi en aza indirilir.

Zamandan tasarruf edin

Yeni iş yükü bağlantılarıyla en yetkin uygulamaları ve sistemleri uyumlu hale getirerek yanıt süresini kısaltın. Bir iş yükü arızasından sonra saatler süren kurtarma işlemi birkaç dakikaya indirilebilir.

Daha yüksek kullanılabilirlik seviyesine ulaşın

Uygulama, sistem ya da iş yerinde kesinti olması durumunda yeni iş yükü bağlantılarını diğer kullanılabilir uygulamalara yönlendirin. Bakım güncellemeleri veya diğer planlanmış olaylara ilişkin kesintiler en aza indirilebilir.

Ölçeklenebilirliği artırın

Talebe göre uygulama eşgörünümleri ekleyin. İş yükü yönlendirme kararlarına ek eşgörünümleri otomatik olarak izleyin ve ekleyin.

Daha fazla analitik bilgisine erişin

İş yükü, uygulama ve iş yeri durumu bilgilerine erişmek için belgelenmiş Network Management Interface (NMI) arabirimini kullanın.

İş yükü geçişini ve kullanımını iyileştirin

Bir iş yerindeki iş yüklerini başka bir yere minimum kesinti yaparak yönlendirin. Sorgu iş yüklerine ilişkin bağlantılar her iki iş yerine aynı anda dağıtılabilir.

Olağanüstü durum kurtarma süreçlerini basitleştirin

Üretim yerinde kesintiye gerek olmaksızın kurtarma yerinde iş yüklerinin halen erişilebilir olduğunu doğrulayarak olağanüstü durum kurtarma süreçlerinin daha basit ve kesintisiz test edilmesini ekleyin.