IBM LTO Ultrium 5 Veri Kartuşu size ne sağlar

IBM LTO Ultrium Generation 5 ortamı, diğer depolama ortamı tiplerinden GB başına daha düşük maliyetle olağanüstü kapasite ve güvenilirlik sunacak şekilde tasarlanmıştır. 3 TB'ye kadar kartuş kapasitesi (2:1 sıkıştırmada), manyetik banda dayalı depolamaya ilişkin kartuş sayısı, ekipman miktarı, alan ve emek gereksinimlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca, kartuş işleme miktarını azaltarak yedekleme ve geri yükleme işlemleriniz için gereken süreyi kısaltır ve işletim giderlerini daha da azaltır.
IBM LTO Ultrium 5 Data Cartridge

Alandan tasarruf ve manüel çalışmaları azaltma

BT personelinin manyetik bant işlemleriyle ilgili manüel çalışma gereksinimini ve tek bir kartuşta 3 TB'ye kadar kapasiteyle (2:1 sıkıştırmada) yedekleme kartuşları için gereken fiziksel depolama alanını azaltın.

Yükleme ve kaldırma çevrimlerini hızlandırma

Kartuşa bağımlı verilerin manyetik bant sürücüleriyle hızla paylaşılmasının avantajıyla, yükleme ve kaldırma çevrimlerini hızlandırın.

Altyapı büyümesini destekleme

LTO Gen 5 manyetik bant teknolojisini içeren ürünlerde IBM LTO Ultrium 5 kullanarak, depolama gereksinimleriniz ve altyapınız büyüdükçe değer sağlayın.

Okuma/yazma güvenilirliğini artırma

IBM LTO manyetik bant sürücüleriyle kullanıldığında, kartuşun her kullanılışında IBM’in istatistiksel ortam okuma/yazma analizini depolayarak okuma/yazma güvenilirliğinin iyileştirilmesine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Temel özellikler

  • Yüksek kapasiteli manyetik bant kartuşu
  • WORM yeteneği
  • Ayırt edilebilir kartuş renkleri
  • Linear Tape-Open standardına uygunluk
  • Çevre dostu
  • Ortam bölümleme yeteneği
  • Çift bölüm yeteneği
  • Son derece titiz test ve optimizasyon
  • Çeşitli kartuş modeli ve etiket seçenekleri