Komprise çözümünün temel özellikleri

IBM'in bütünleşik çözümü

IBM Cloud Object Storage ve Komprise içeren bir çözüm doğrudan IBM'den veya bir IBM Çözüm Ortağından satın alınıp desteklenebilir. Çözüm, IBM tarafından bütünüyle test edilmiş ve doğrulanmış olup, onaylı çözüm portföyümüzün bir parçasıdır.

Şeffaf aktif/arşiv

Aktif olmayan verileri aktif olanlardan farklı bir şekilde yönetebilirsiniz. Aktif olmayan verileri IBM Cloud Object Storage'a taşıyarak tier-1 depolama kapasitesini boşaltırken depolama maliyetlerinizde %70'e kadar tasarruf edebilirsiniz.

Veri analizi ve interaktif yatırım getirisi görselleştirmesi

Çeşitli veri yönetimi hedefleri belirleyebilir, ayakizi ve maliyet bakımından öngörülen etkilerini anlamak için “olasılık” senaryolarıyla oynayabilirsiniz. Komprise yazılımı, belirlenen hedefler, maliyet etkisi ve öngörülen yatırım getirisine dayalı olarak kaynaktaki veri ayakizinin nasıl değişeceğini interaktif olarak öngörebilir.

Kullanıcı erişiminde değişiklik olmadan verileri taşıyın

Komprise, bugüne kadar genellikle sorunlara yol açan mekanizmalar olan, depolama sistemlerindeki statik bağlantılar veya özel mülkiyete tabi aracıları kullanmadan verilerinizi IBM Cloud Object Storage'a şeffaf bir biçimde taşıyabilir. Kullanıcıların dosyalara erişimi şeffaf olacak şekilde tasarlanmış olup, kullanıcılar ve uygulamalar daha önce olduğu gibi verileri görmeye ve verilere erişmeye devam eder. Verilere IBM Cloud Object Storage'da hem dosya hem nesne olarak erişilebildiğinden uygulamalar, bulutta yerel olarak bulunan veriler için çalıştırılabilir.

Verilerdeki büyümeyi ele almak için kolaylıkla ölçeklenir

Çözüm, NAS verilerinizi neredeyse sınırsız kapasiteye yönlendirerek gerektiği gibi ölçeklenir. Web ölçekli depolama platformu, performansın ve kapasitenin bağımsız olarak ölçeklenmesine ve exabayt düzeyine ve daha da ötesine ulaşmasına yardımcı olur.

IBM COS kullanan dosyalar için olağanüstü durumkurtarma

Yedeklilik veya olağanüstü durum kurtarma amaçları doğrultusunda bulutta veya veri merkezinizde yer alan bir nesne depolama arşivinde verilerinizin bir kopyasını tutmak istiyorsanız, Komprise kopyalama ilkesi bir eşleme yeri sağlamak için IBM Cloud Object Storage'a verileri sürekli olarak kopyalayabilir. Bir olağanüstü durumdan kurtarma senaryosunda bu arşivlenen verilere bir Komprise Observer sanal makinesi (VM) sayesinde dosyalar olarak ya da doğrudan IBM Cloud Object Storage kullanılarak başka bir yerden kolaylıkla erişilebilir.

%70'e kadar tasarruf edin ve NAS Kapasitesini artırın

Web seminerini izleyin

İlginizi çekebilecek diğer olanaklar

IBM Cloud Object Storage: Public

IBM Cloud™ Object Storage, neredeyse sınırsız miktarda verinin basit ve düşük maliyetli bir şekilde depolanmasına olanak sağlar. Yaygın olarak veri arşivleme ve yedekleme için; web ve mobil uygulamaları için kullanılmasının yanı sıra; analitik için ölçeklenebilir, kalıcı depolama olarak da kullanılır. İlke tabanlı arşive sahip esnek depolama sınıfı katmanları, veri erişimi gereksinimlerini karşılarken maliyetleri etkin bir biçimde yönetmenize olanak sağlar. Bütünleşik IBM Aspera® yüksek hızlı veri aktarımı seçeneği, verilerin IBM Cloud Object Storage depolamasına/depolamasından aktarılmasını kolaylaştırır. Yerinde sorgulama işlevi sayesinde analitiği doğrudan verileriniz üzerinde çalıştırabilirsiniz.

Ek bilgi edinin

IBM Cloud Object Storage

IBM Cloud Object Storage, veri ve yapay zeka iş yükleri için sektörde lider, hiper ölçekli ve düşük maliyetli bir yazılım tanımlı depolama çözümü sağlar. Çözümümüz, dünyanın her yanındaki müşteriler tarafından IBM Cloud dahil olmak üzere hizmet sağlayıcılar için yapay zeka, analitik, Nesnelerin İnterneti, video ve görüntü havuzları ve bulut depolamasına yönelik altyapılarının modernize edilmesi amacıyla kullanılır. Müşteriler, yeni 18 TB SMR sürücülerini kullanarak depolama maliyetlerini %12'ye varan oranda azaltabilir, veri çıkışını 12 düğümlü bir küme için 55 GB/sn'ye yükseltebilir ve okuma için %300'e ve yazma için %150'ye varan oranda daha yüksek performans elde edebilirler. Müşteriler, zorlu veri gölleri ve yüksek kapasite gereksinimleri için özelleştirilebilen, yerel veya farklı coğrafi bölgelere dağılmış veri korumamızla verilerini koruyabilirler.

Ek bilgi edinin

Satın alın ve başlayın