Komprise çözümünün temel özellikleri

IBM'in bütünleşik çözümü

IBM Cloud Object Storage ve Komprise içeren bir çözüm doğrudan IBM'den veya bir IBM Çözüm Ortağından satın alınıp desteklenebilir. Çözüm, IBM tarafından bütünüyle test edilmiş ve doğrulanmış olup, onaylı çözüm portföyümüzün bir parçasıdır.

Şeffaf aktif/arşiv

Aktif olmayan verileri aktif olanlardan farklı bir şekilde yönetebilirsiniz. Aktif olmayan verileri IBM Cloud Object Storage'a taşıyarak tier-1 depolama kapasitesini boşaltırken depolama maliyetlerinizde %70'e kadar tasarruf edebilirsiniz.

Veri analizi ve interaktif yatırım getirisi görselleştirmesi

Çeşitli veri yönetimi hedefleri belirleyebilir, ayakizi ve maliyet bakımından öngörülen etkilerini anlamak için “olasılık” senaryolarıyla oynayabilirsiniz. Komprise yazılımı, belirlenen hedefler, maliyet etkisi ve öngörülen yatırım getirisine dayalı olarak kaynaktaki veri ayakizinin nasıl değişeceğini interaktif olarak öngörebilir.

Kullanıcı erişiminde değişiklik olmadan verileri taşıyın

Komprise, bugüne kadar genellikle sorunlara yol açan mekanizmalar olan, depolama sistemlerindeki statik bağlantılar veya özel mülkiyete tabi aracıları kullanmadan verilerinizi IBM Cloud Object Storage'a şeffaf bir biçimde taşıyabilir. Kullanıcıların dosyalara erişimi şeffaf olacak şekilde tasarlanmış olup, kullanıcılar ve uygulamalar daha önce olduğu gibi verileri görmeye ve verilere erişmeye devam eder. Verilere IBM Cloud Object Storage'da hem dosya hem nesne olarak erişilebildiğinden uygulamalar, bulutta yerel olarak bulunan veriler için çalıştırılabilir.

Verilerdeki büyümeyi ele almak için kolaylıkla ölçeklenir

Çözüm, NAS verilerinizi neredeyse sınırsız kapasiteye yönlendirerek gerektiği gibi ölçeklenir. Web ölçekli depolama platformu, performansın ve kapasitenin bağımsız olarak ölçeklenmesine ve exabayt düzeyine ve daha da ötesine ulaşmasına yardımcı olur.

IBM COS kullanan dosyalar için olağanüstü durumkurtarma

Yedeklilik veya olağanüstü durum kurtarma amaçları doğrultusunda bulutta veya veri merkezinizde yer alan bir nesne depolama arşivinde verilerinizin bir kopyasını tutmak istiyorsanız, Komprise kopyalama ilkesi bir eşleme yeri sağlamak için IBM Cloud Object Storage'a verileri sürekli olarak kopyalayabilir. Bir olağanüstü durumdan kurtarma senaryosunda bu arşivlenen verilere bir Komprise Observer sanal makinesi (VM) sayesinde dosyalar olarak ya da doğrudan IBM Cloud Object Storage kullanılarak başka bir yerden kolaylıkla erişilebilir.

%70'e kadar tasarruf edin ve NAS Kapasitesini artırın

Web seminerini izleyin

İlginizi çekebilecek diğer olanaklar

IBM Cloud Object Storage: Public

IBM Cloud™ Object Storage, pratikte sınırsız miktarda verinin basit ve düşük maliyetli bir biçimde depolanmasına olanak sağlar. Yaygın olarak veri arşivleme ve yedekleme için, web ve mobil uygulamaları için kullanılmanın yanı sıra, analitik için ölçeklenebilir, kalıcı depolama olarak de kullanılır. İlke tabanlı arşive sahip esnek depolama sınıfı katmanları, veri erişimi gereksinimlerini karşılarken maliyetleri etkin bir biçimde yönetmenize olanak sağlar. Bütünleşik IBM Aspera® yüksek hızlı veri aktarımı seçeneği, verilerin Bulut Nesne Depolamasından/Depolamasına aktarılmasını kolaylaştırır ve yerinde sorgulama işlevi, analitiği doğrudan verileriniz üzerinde çalıştırmanıza imkân tanır.

Ek bilgi edinin

IBM Cloud Object Storage

Sektörün önde gelen yazılım tanımlı nesne depolaması

Ek bilgi edinin

Satın alın ve başlayın